Werkende modellen

Er is een groot tekort aan ICT-professionals. De afgelopen jaren zijn er meerdere succesvolle initiatieven ontstaan die bewezen impact hebben gemaakt. Om deze bestaande initiatieven te kunnen opschalen om nog meer impact te kunnen maken én om te voorkomen dat er elders vanaf nul gestart moet worden is het idee ontstaan om de “werkende modellen” in kaart te brengen.

Om te komen tot “werkende modellen” zijn de best practices uit de regio die gericht zijn op het oplossen van de tekorten in de ICT in kaart gebracht. Van deze initiatieven zijn de elementen waaruit het initiatief bestaat geanalyseerd en vervolgens beschreven hoe deze elementen samen een succesvol initiatief vormen en impact maken in de regio.​ Daarnaast is er theoretische kennis en kennis uit de praktijk verzameld. Deze kennis wordt benut om toe te werken naar evidenced informed modellen die kunnen worden gekopieerd en geïmplementeerd in andere regio’s, rekening houdend met de regionale context.​

Meer weten over dit onderwerp?

Marolise de Vrij projectleider m.devrij@ptvt.nl