Opleiden van een kansrijke doelgroep

Specialized Brains ICT is een leerwerkbedrijf waar mensen met autisme opgeleid worden tot softwaretester. In ongeveer twee jaar ontwikkelt een deelnemer naast IT-vaardigheden ook communicatieve en sociale vaardigheden. Vervolgens gaat de deelnemer uiteindelijk bij een reguliere werkgever aan de slag als softwaretester. Alle deelnemers die tot nu het hele traject doorlopen hebben, zijn allemaal nog werkzaam bij een reguliere werkgever. Dit komt doordat er veel persoonlijke aandacht is en veel directe begeleiding wanneer deelnemers bij een reguliere werkgever gaan werken. Dit maatwerk zorgt ervoor dat deze deelnemers toch kunnen gaan werken terwijl dat voorheen niet als mogelijk werd gezien!

Het traject duurt ongeveer 2 jaar maar kan verschillen per persoon. Er wordt namelijk maatwerk geleverd en een deelnemer gaat pas de volgende stap maken als hij of zij daar klaar voor is. De deelnemers volgen eerst voor een aantal weken IT-trainingen en vaardigheidstrainingen. De eerste 3 weken is een gewenningsperiode waarin het aantal uren per dag langzaam wordt opgebouwd. In deze periode krijgen de deelnemers de basis ICT vaardigheden aangeleerd. Na deze 3 weken volgt een periode van ongeveer 3 maanden waarin ze voorbereid worden op TMap Suite Test Engineer examen. Na certificering gaan ze intern aan de slag met opdrachten in een daarvoor ingerichte kantoortuin. Parallel daaraan worden de sociale-, communicatie- en werknemersvaardigheden getraind. Als de deelnemer zo ver is dat aan uitstroom gedacht kan worden gaat de deelnemer samen met de interne jobcoach op zoek naar een bedrijf om gedetacheerd te worden. Het uiteindelijke streven is dat de deelnemer hier ook blijft werken. Maar ook daarna blijft SB ICT de vinger aan de pols houden om eventuele terugval in de toekomst te voorkomen.

Facts & Figures

  • 20 deelnemers geplaatst bij een reguliere werkgever
  • 14 deelnemers nu intern in het traject
  • 100% doorstroom naar reguliere werkgever
  • Gestart in 2014 door oprichter die kinderen met autisme had en hen zag vastlopen. Deze oprichter is nog steeds werkzaam in de organisatie, nu samen met een jobcoach.

Zelf aan de slag
Dit werkend model kun je natuurlijk ook binnen jouw organisatie toepassen. Wat is hier voor nodig en wat is de meerwaarde? Bekijk het hier en ga ermee aan de slag of neem contact op via john.bijron@specializedbrainsict.nl.

Ik kan straks voor 32 uur en op niveau gaan werken, deelnemer