Cybersecurity

Wat is Cybersecurity?

Cybersecurity is het geheel van maatregelen en technologieën dat gericht is op het beschermen van computersystemen, netwerken, software en gegevens tegen cyberaanvallen en ongeautoriseerde toegang. Het omvat een breed scala aan disciplines, zoals netwerkbeveiliging, gegevensbescherming, en risicobeheer, en speelt een essentiële rol in het waarborgen van de veiligheid en integriteit van digitale informatie.

Onderwijs
Het onderwijs op het gebied van cybersecurity is volop in ontwikkeling. Hier volgt een kort overzicht van het huidige aanbod:

  • Mbo: mbo-scholen bieden opleidingen op vier niveaus aan. ICT-opleidingen zijn hierbij het meest relevant voor cybersecurity. Vanaf augustus 2024 en 2025 worden de kwalificatiedossiers voor deze opleidingen vernieuwd met meer nadruk op cybersecurity.
  • Hbo en wo: Opleidingen op deze niveaus variëren van volledige cybersecuritystudies tot studies met een specialisatie of enkele vakken in cybersecurity.

Als het gaat om de inhoud van de opleiding dan zijn bijvoorbeeld netwerkbeveiliging, wetgeving inzake computercriminaliteit secure software development enkele onderwerpen die in deze opleidingen aan de orde.

  • Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Voor professionals die zich continu willen blijven ontwikkelen, is er een aanbod van niet-bekostigd onderwijs en publiek-private initiatieven met een focus op cybersecurity en veiligheid.

Arbeidsmarkt
De Nederlandse arbeidsmarkt voor cybersecurity kent een groeiende vraag naar gekwalificeerde professionals. Er zijn aanzienlijke tekorten aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve vaardigheden.

De vraag naar cybersecurityspecialisten neemt heel erg snel toe. Zo is er een vacaturestijging van 8.000 in 2018 naar bijna 19.000 in 2022. Naarmate digitale technologieën zich verder ontwikkelen zal deze trend zich naar verwachting doorzetten.

Naast de hoeveelheid beschikbare professionals is er ook een tekort aan specifieke vaardigheden. Werkgevers zoeken naar kandidaten met diepgaande kennis van netwerkbeveiliging, wetgeving, en innovatieve beveiligingsoplossingen, wat niet altijd aansluit op het huidige opleidingsaanbod.

Meer weten over dit onderwerp?

Dominiek Veen programma coördinator d.veen@ptvt.nl

Gerelateerde artikelen

Links en downloads