Behoud van talent

Het behouden van talent voor de regio is essentieel voor de groei van de regionale ICT-arbeidsmarkt. Regionale partijen kunnen hierin een rol spelen door jongeren al tijdens hun studie uitgebreid kennis te laten maken met de kansen en mogelijkheden van de ICT-arbeidsmarkt in hun eigen regio. Onderwijs en bedrijfsleven moet elkaar vinden in het samen vormgeven van aantrekkelijke leeromgevingen waarin het doen van praktijkgerichte opdrachten, gastlessen, stages centraal staan.

Bedrijven kunnen hun bijdrage leveren door hun innovatievraagstukken in te brengen in het onderwijs en door medewerkers beschikbaar te stellen voor het geven van (gast)lessen en begeleiding tijdens stages.

Daarnaast is voor het behoud van talent in de regio het essentieel dat bedrijven zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap om jonge professionals in de regio te behouden. Een belangrijk onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap is ook het bieden van voldoende mogelijkheden aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen