Opstarten Publiek-Private Samenwerking

Publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, kortweg pps, geeft een antwoord op de vraag naar up-to-date onderwijs in een tijd waarin  technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Uit het groeiende aantal initiatieven blijkt hoezeer hier behoefte aan is. Pps’en zijn innovatieve hotspots waar economische, maatschappelijke en sociale waarde wordt gecreëerd voor onderwijs, ondernemers en overheid.

Een goed businessmodel is een voorwaarde voor succesvolle publiek-private samenwerking. Zo’n model beschrijft hoe de organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het Business Model Canvas wordt inmiddels wereldwijd door meer dan een miljoen organisaties ingezet. Onder hen zijn ook veel pps’en. Het invullen van het canvas helpt namelijk om ideeën over hoe het businessmodel eruit zou kunnen zien, en expliciet te maken. Dit is de eerste stap in de zoektocht naar waardecreatie voor alle partijen. Vervolgens kunnen de aannames (want dat is wat er op papier is gezet) worden getoetst met collega’s, partners, potentiële klanten en alle andere betrokkenen.

Een publiek-privaat businessmodel in het Nederlandse beroepsonderwijs wijkt in een aantal opzichten af van businessmodellen van reguliere organisaties.

 • Er is sprake van een samenwerkingsverband met daarin zowel publieke als private investeerders.
 • De partners jagen onderwijsvernieuwing aan en nemen daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor.
 • Het samenwerkingsverband heeft een rol en verantwoordelijkheid in het slaan van bruggen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.
 • Het samenwerkingsverband moet toegevoegde waarde realiseren op basis van klantvragen van bedrijven en studenten om verregaande betrokkenheid bij bedrijven en onderwijs te kweken en duurzame financiering realistisch te maken.

Net als reguliere organisaties worden de samenwerkingsverbanden bedrijfsmatig geleid en is er een duurzame implementatiestrategie.

Stappenplan

 • Introductie

  Het Business Model Canvas, speciaal ontworpen voor het opstarten van publiek-private samenwerkingen binnen het beroepsonderwijs, gaat uit van negen bouwstenen. Dit visuele format helpt je om systematisch nieuwe businessmodellen te bedenken, te ontwerpen en te implementeren.

 • De eerste stap
 • De tweede stap
 • De derde stap
 • De vierde stap

Inmiddels zijn er meer dan 180 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo) met een focus op ICT. Zij delen graag hun kennis! Op onze netwerkkaart vind je een overzicht hiervan.

Links en downloads