Modules digitale technologie en de bijbehorende leerlijn binnen het keuzevak natuur, leven en technologie (nlt)

Digitale technologie is niet meer weg te denken. Daarom willen we binnen het vak nlt expliciet vorm geven aan de manier waarop digitale technologie en natuurwetenschap elkaar versterken. De lesmodule is vooral bedoeld om alle persoonlijke en educatieve ervaringen uit basisonderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs te bundelen en leerlingen samen verder te laten verdiepen in dit onderwerp. Vervolgens kunnen leerlingen met die kennis succesvol meepraten en vooral meedoen met de inhoud die in vervolgmodules aan de orde komt, zoals Artificiële intelligentie, Cybersecurity, Sportprestaties, Fijnstof meting, Satellieten en aardobservatie, Bioinformatica en nog veel meer modules met raakvlak op het gebied van digitale technologie.

Meer weten over dit onderwerp?

Dominiek Veen programma coördinator d.veen@ptvt.nl

Gerelateerde artikelen

Links en downloads