Opschalen Publiek-Private Samenwerking

Een samenwerking opzetten en onderhouden kost veel tijd en energie en daarom zijn publiek-private samenwerkingen (pps’en) zelden tijdelijke projecten.  Om tot een stevig en duurzaam samenwerkingsverband te komen doorloopt iedere pps een aantal levensfasen. 

Hoewel alle pps’en dezelfde uitgangspunten hebben, verschillen ze sterk in wat ze willen, doen en hoe ze zijn gepositioneerd. Een pps kan zich op veel manieren ontwikkelen. 

Binnen het netwerk van Katapult is er veel kennis opgedaan met het doorontwikkelen en opschalen van pps’en. 

Hieronder vind je diverse publicaties gericht op het opschalen van je pps: