Wat is
HCA ICT?

De wereld digitaliseert en Nederland wil daarbij Europees in de voorhoede lopen om zo optimaal gebruik te maken van de kansen die digitalisering brengt. Door digitalisering veranderen allerlei activiteiten en processen in onze maatschappij ingrijpend. Het heeft invloed op de uitvoering van ons werk, de wijze waarop we met elkaar communiceren en op hoe we als Nederland ons geld verdienen.

Door de opmars van digitalisering gaat de toepassing van ICT steeds meer een rol spelen in alle sectoren van onze economie. Zeventig procent van de IT’ers werkt niet in de IT-sector maar past de mogelijkheden daarvan toe in andere sectoren zoals de zorg, landbouw of logistiek. Willen we de kansen die de digitale transitie biedt optimaal benutten dan zal dit percentage de komende jaren alleen maar toenemen. De Human Capital Agenda ICT bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid om de groeiende vraag naar ICT-professionals in Nederland te realiseren.

Lees meer
Ontmoet het team

Missie

Wij willen zorgen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Het is onze missie om te zorgen voor 1 miljoen geschoolde ICT-professionals in 2030 om deze transitie te kunnen realiseren!

Visie

Digitalisering is een hefboom die op veel terreinen een verandering teweeg kan brengen: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en in veel (economische) sectoren als zorg, energie, landbouw en industrie. Dit zorgt ervoor dat in bijna alle sectoren de behoefte aan ICT-specialisten groeit en tegelijkertijd in vrijwel alle functies de vraag naar digitale vaardigheden toeneemt. Om die hefboom optimaal te benutten is er actie nodig anders lopen we het risico dat de krapte op de ICT-arbeidsmarkt een vertragende en beperkende factor wordt. Samenwerking is de sleutel tot succes. Het omvangrijke en complexe vraagstuk van de ICT onderwijs- en arbeidsmarkt is te groot om vanuit individuele organisaties alleen op te lossen. Op landelijk, regionaal en lokaal niveau moeten partijen de handen ineenslaan en meer strategische samenwerkingen aangaan. Zodat projecten en activiteiten voor het realiseren van meer ICT-professionals sneller en met meer impact worden uitgevoerd.

Ons team

Een hecht team van mensen vanuit Platform Talent voor Technologie en NLdigital werkt aan de uitvoering van de Human Capital Agenda ICT. Samen zetten zij zich dagelijks in om samen met de regio’s, landelijke partijen, coalities en het bedrijfsleven te werken aan het realiseren van 1 miljoen ICT-professionals in 2023!

Dominiek Veen programma coördinator
Daniël Bischoff sr. projectleider regio
John Herfkens sr. projectleider NGF
Marolise de Vrij projectleider
Casper Copper projectleider samenwerking bedrijfsleven
Lotte de Bruijn ambassadeur
Jelmer Schreuder Human Capital Coördinator ICT