Digitale geletterdheid

Digitalisering heeft een grote invloed op onze maatschappij. Het is daarom belangrijk dat jongeren al van jongs af aan onderwijs krijgen over digitalisering. Alleen zo kunnen we zorgen dat alle jongeren volwaardig mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen. In 2022 deden meer dan 180.000 middelbare scholieren eindexamen zonder een onderdeel digitale geletterdheid. Terwijl de wereld steeds digitaler wordt. Vanuit de HCA ICT wordt ingezet op het borgen van digitale geletterdheid als een vast onderdeel van het onderwijs, bij voorkeur binnen het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. Door vroeg te beginnen leggen we een basis voor de toekomst. Het is essentieel dat docenten vaardig zijn om deze lessen te verzorgen.

Daarnaast zetten we in op verweving van digitale vaardigheden in het curriculum bij niet-ICT opleidingen waarbij de ICT component steeds groter wordt. Gezien de transities in alle sectoren moet er structureel gewerkt worden aan het vergroten van de aandacht voor digitalisering in (vrijwel) alle opleidingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Dominiek Veen programma coördinator d.veen@ptvt.nl

Gerelateerde artikelen