Samen sterk! Maak deel uit van de HCA ICT-beweging

Het Kabinet heeft in het Actieplan Groene en Digitale Banen (2023) het doel gesteld om in 2030 één miljoen ICT-professionals werkzaam te hebben op de ICT-arbeidsmarkt ten behoeve van de digitale transitie van Nederland. Alleen dan kunnen we de maatschappelijke en economische vraagstukken die er liggen realiseren. Een flinke uitdaging gezien de grote arbeidsmarktkrapte van Nederland en specifiek binnen de ICT. De urgentie is hoog. Elke dag zijn er weer nieuwe berichten van bedrijven die niet verder kunnen groeien, hun productie moeten stoppen of geen diensten kunnen verlenen omdat ze geen of te weinig mensen hebben.

Complexiteit van het vraagstuk

We hebben te maken met een complex vraagstuk. Zo voorziet de huidige uitstroom van ICT-opleidingen slecht in 20% van de benodigde ICT-professionals. In twee op de drie vacatures gaat het om medior en senior functies, dus niet de juniorfuncties waarvoor scholen opleiden. Dit betreft ICT-beroepen op het gebied van software en infrastructuur, data & AI en cybersecurity. Er is dan ook sprake van een mismatch. Om het aantal ICT-professionals te vergroten is een keten/ecosysteem aanpak noodzakelijk (de hele onderwijs-arbeidsmarkt-keten, van basisonderwijs tot aan leven lang ontwikkelen).

Samen aan de slag

We hebben hier allemaal mee te maken en dus moeten we er ook allemaal mee aan de slag. Werkgevers-, werknemers-, branche- en onderwijsorganisaties en overheden iedereen moet mee (gaan) doen. Er is een landelijke- en regionale aanpak en er zijn regioaanjagers die jou binnen de regio helpen aansluiten bij de beweging.

Wat is er nodig?

Om de doelstelling (een miljoen ICT’ers) te realiseren is een gezamenlijke visie nodig en een gezamenlijk (actie)plan met gerichte actielijnen op:

  • Vergroten in- en uitstroom ICT-onderwijs
  • Om- en bijscholing ‘startersfuncties’
  • Horizontale ontwikkeling naar ICT-professionals (medioren en senioren)
  • Verticale ontwikkeling ICT-professionals (doorstroom)
  • Behoud ICT-professionals.

De gezamenlijk visie is er inmiddels. Op dit moment wordt er gewerkt aan het plan. Alle betrokken partijen leveren daarvoor input. Wanneer het plan er is (18 juni) breekt de volgende fase aan. Dit is de fase waarin de financiering en de uitvoering aan de orde zijn. Of te wel hoe gaan we het betalen en hoe gaan we een en ander organiseren.

Belang van samenwerking

Belangrijk bij al deze stappen is dat zoveel mogelijk partijen mee (gaan) doen. Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder! Het moet een plan worden waar niemand onder uit kan en niemand omheen kan of wil!

Regionale verschillen

Het uiteindelijke doel is 1 miljoen ICT’ers in 2030 in Nederland. Omdat elke provincie weer anders is samengesteld, verschilt de doelstelling daarom per provincie. Zo is de doelstelling voor de provincie Noord-Holland 200.000 (nu 149.000) en voor de provincie Zeeland 7.020 (nu 5.000). Niet alleen verschilt de opdracht per provincie. Ook de uitdaging is er anders. Elke provincie heeft zijn eigen onderwijs- en arbeidsmarktproblematieken. Om hier goed mee aan de slag te kunnen, zijn er -in overleg met de provincies- regioaanjagers aangesteld. Hun opdracht is om de lokale en regionale ecosystemen bij elkaar te brengen. En te zorgen dat zij gaan bedenken hoe zij de provinciale doelstellingen gaan behalen.

Doe mee!

Wil jij je aansluiten? Neem contact op met de aanjager in jouw regio.

Regioaanjagers

Brabant | Martijn Sickenga          
m.sickenga@kplusv.nl  
+31 6 55 12 85 81

Flevoland | Peter Douwes
peter.douwes@flevoland.nl      
+31 6 22 91 85 63

Gelderland| Kim Hooiveld
k.hooiveld@theeconomicboard.com
+31 6 10 40 56 91

Limburg | Dominique Steins
dhm.steins@prvlimburg.nl
+31 6 42 77 20 30

Noord-Holland  | Ronald Kleijn   
r.kleijn@hva.nl
+31 6 21 15 72 01

Noord-Nederland | Robin van den Berg
robin.vandenberg@itacademy.nl            
+31 6 82 37 15 29

Overijssel | Jeroen van de Lagemaat
j.vandelagemaat@home.nl        
+31 6 53 16 80 91           

Utrecht | Marjolijn Zwetsloot
marjolijn.zwetsloot@u-techcommunity.nl
+31 6 14 37 38 77

Zeeland | Jorick Vos
jorick.vos@hz.nl              
+31 6 13 75 67 09

Zuid-Holland | Han Biemans                       
hanbiemans@mac.com
+31 6 52 03 25 88                

Meer weten?

Wil je weten wat er al gebeurt in jouw regio? Kijk hier.

Op de hoogte blijven van deze beweging? Volg HCA ICT op linkedIn.

Klik hier voor de actuele ontwikkelingen actieplan groene en digitale banen.

Meer weten over dit onderwerp?

John Herfkens sr. projectleider NGF j.herfkens@ptvt.nl
Dominiek Veen programma coördinator d.veen@ptvt.nl

Links en downloads