Financiering

Er is een grote verscheidenheid aan nationale en Europese regelingen op het gebied van human capital en digitalisering. Hieronder geven we een overzicht van actuele regelingen gericht op thema’s zoals onderwijs, leven lang ontwikkelen, publiek-private samenwerkingen.

Europese subsidies
RVO heeft een interactieve infograhic gemaakt dat een overzicht biedt van verschillende Europese fondsen  en subsidieregelingen, die regionaal of thematisch georiënteerd zijn. Bekijk hier het overzicht van de Europese subsidiemogelijkheden:

 • European Social Fund

  Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. De huidige inzet van het fonds (periode 2021-2027), in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

  Het fonds stelt € 413 miljoen beschikbaar voor Nederland. Dit budget wordt verdeeld over onder meer de volgende prioriteiten: 1) Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (Arbeidsmarktregio’s, VSO/Pro, Sectoren en DJI), 2) Sociale Innovatie, en 3) Voedselhulp. Meer informatie vind je hier

  Vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is € 70 miljoen beschikbaar voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen of samenwerkingsverbanden waarin werkgevers én werknemers vertegenwoordigd zijn, kunnen in de periode tussen 2 oktober 2023 en 2 februari 2024 aanvragen indienen. Meer informatie vind je hier.

 • INTERREG 2021-2027
 • EU Funding Programme for the Environment
 • Just Transition Fund (JTF)
 • Nationale subsidies
 • Regionaal Investeringsfonds mbo
 • CoVE (Centre of Vocational Excellence)
 • SLIM (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb)
 • Nationaal Groeifonds
 • MDIEU

Mist er nog een regeling? Meld deze dan via info@hcaict.nl