Data

Het enorme tekort aan ICT-professionals remt de digitale transitie van Nederland en zet de positie van Nederland als digitale koploper onder druk. De krapte op de ICT-arbeidsmarkt is ongekend hoog. In 2022 waren er op de Nederlandse arbeidsmarkt maar liefst 121.558 ICT vacatures. Hoe verhoudt zich dat in de regio? En hoe kan het gebruik maken van data een belangrijke rol spelen in het vormgeven van regionaal arbeidsmarktbeleid?

Om in de regio bij het ontwikkelen van beleid goed te kunnen anticiperen op vraag en aanbod is het nodig om te weten naar welke beroepen er meer vraag is en wat de instroom is. Een antwoord hierop is te vinden in het ICT onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard.

  • ICT onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard
    In dit dashboard wordt informatie ontsloten over de ICT onderwijs- en arbeidsmarkt in brede zin. De beschikbare data van CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn is voor het dashboard verzameld en geanalyseerd.

  • Regioprofielen
    In 2022 is er voor 14 arbeidsmarktregio’s de data én met name de zichtbare trends in de data opgetekend in regioprofielen. Deze regioprofielen waren een tussenproduct om te voldoen aan de vraag van de regio’s in afwachting van het ICT onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard. Bekijk hier de profielen per regio.

Cybersecurity in Nederland
Als onderdeel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 is de Nederlandse cybersecurity-arbeidsmarkt in kaart gebracht. Het biedt inzicht in de huidige tekorten, groeiverwachtingen en mogelijkheden om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Meer weten over dit onderwerp?

Daniël Bischoff sr. projectleider regio d.bischoff@ptvt.nl