Diversiteit en inclusie

Op de ICT-arbeidsmarkt is slechts 20% van de werkenden een vrouw. Dit grote verschil in verhouding man versus vrouw is ook zichtbaar in het hoger beroepsonderwijs. De instroom in de bachelor hbo-ICT opleiding bestaat voor 89% uit mannen. Terwijl de trend over een aantal jaren –  vanaf 2012/13 – zichtbaar is van een toename van zowel het aandeel jongens als meiden met een N-profiel in het vierde leerjaar op het voortgezet onderwijs.  

Om het grote tekort aan ICT-professionals terug te dringen, moet dus meer ingezet worden op het aanspreken van het onbenut arbeidsmarktpotentieel, waaronder vrouwen. Daarnaast is het belangrijk om de uitstroom van vrouwen in de ICT-arbeidsmarkt te verminderen. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven heeft een rol in het zorgen van meer inclusieve leer- en werkomgevingen en het stimuleren van diversiteit.

In het overzicht hieronder staan relevante tools en kennis die nuttig kunnen zijn bij het ontwikkelen van interventies om te komen tot een meer inclusieve en diverse ICT-onderwijs- en arbeidsmarkt.

  • Publicatie Vrouwen behouden voor ICT
    Whitepaper met de resultaten van onderzoek naar de achtergrond van de hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT en de interventies die dit tegengaan.

  • Kennispunt mbo gelijke kansen, diversiteit en inclusie
    Dit kennispunt helpt mbo-scholen helpen om bij te dragen aan de kansengelijkheid van mbo-studenten. En is het platform voor scholen op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Het biedt een specifieke lijn en een generieke lijn aan. Bij het kennispunt kunnen onderwijsprofessionals werkzaam bij mbo-scholen terecht voor informatie, kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden over Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie.

  • Taskforce diversiteit & inclusie.
    De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) is een samenwerking en initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NLdigital. Vier jaar lang gaat de Taskforce D&I aan de slag om doelstellingen te bepalen en concrete acties te formuleren die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector.

Gerelateerde artikelen