DAATLAB – Sociaal empathisch scholingstraject

Vanuit hun filosofie dat “iedereen zijn plek verdient in deze wereld” brengt DAATLAB in meerdere steden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt samen met werkgevers die sociaal ondernemen. Om eenieders potentieel te benutten biedt DAATLAB een werk-leertraject op passend niveau aan om te groeien naar een betaalde functie in de richting van data. Zo is DAATLAB een verbinder van de inclusieve arbeidsmarkt. Door deze unieke combinatie is DAATLAB in staat om opdrachten voor de opdrachtgevers in te vullen met volledige inzet van hun Social Return on Investment.

Succesfactoren

DAATLAB helpt werkzoekenden die door verschillende redenen (autisme, taalbarrière, burn-out, andere redenen) eerder niet altijd goed mee konden komen of zich niet goed voelden in de reguliere arbeidswereld. Met aandacht voor individuele begeleiding, ontwikkeling van soft skills, en officiële certificeringen (microsoft certificering, prestatieladder sociaal ondernemen) worden deze deelnemers uiteindelijk wél klaargestoomd voor betaald werk. Deelnemende bedrijven hebben door deelname de mogelijkheid voor het maken van sociale impact, en daarnaast een goede toegang tot potentiële nieuwe werknemers die voor hele specifieke functies speciaal voor het bedrijf geschoold kunnen worden. Zo profiteert iedereen!

Facts & figures

  • Startjaar: 2019
  • Continue opleiding van 60 trainees
  • DAATLAB is in 9 steden door het hele land te vinden
  • Bereik: werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • 81.5% van de deelnemers heeft binnen een half jaar na het volgen van het leerwerktraject een duurzame baan gevonden. De inschatting van de coaches is dat gemiddeld 70% van het vinden van een baan toe te schrijven is aan DAATLAB.
  • Percentage PSO-certificering: 47.3%


Zelf aan de slag
Dit werkend model kun je natuurlijk ook binnen jouw organisatie toepassen. Wat is hier voor nodig en wat is de meerwaarde? Bekijk het hier en ga ermee aan de slag of neem contact op via info@daatonderzoek.nl.

Elke dag heb ik het gevoel dat ik iets nieuws geleerd heb – Abdullah Hayb