1 miljoen ICT’ers in 2030

De Human Capital Agenda ICT bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in het aanpakken van de groeiende vraag naar ICT-professionals in Nederland.

Kennisbank

Data
Financiering
Beleid
Opstarten Publiek-Private Samenwerking
Opschalen Publiek-Private Samenwerking
Werkende modellen

Data

Het enorme tekort aan ICT-professionals remt de digitale transitie van Nederland en zet de positie van Nederland als digitale koploper onder druk. De krapte op de ICT-arbeidsmarkt is ongekend hoog. In 2022 waren er op de Nederlandse arbeidsmarkt maar liefst 121.558 ICT vacatures.

Direct naar ICT onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard

Financiering

Er is een grote verscheidenheid aan nationale en Europese regelingen op het gebied van human capital en digitalisering. Hieronder geven we een overzicht* van actuele regelingen gericht op thema’s zoals onderwijs, leven lang ontwikkelen, publiek-private samenwerkingen.

Beleid

De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Digitalisering is geen digitale saus over de bestaande werkelijkheid, maar een echte transformatie van allerlei activiteiten en processen in onze economie en maatschappij. Er zijn weinig domeinen waar digitale technologie geen ingrijpende verandering teweegbrengt. De Nederlandse overheid ziet door de veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie een stevige rol voor haarzelf; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ethische vragen rond AI en het benutten en productief maken van alle mogelijkheden van digitalisering – ook bij de eigen taken van de overheid.

Opstarten Publiek-Private Samenwerking

Publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, kortweg pps, geeft een antwoord op de vraag naar up-to-date onderwijs in een tijd waarin  technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Uit het groeiende aantal initiatieven blijkt hoezeer hier behoefte aan is. Pps’en zijn innovatieve hotspots waar economische, maatschappelijke en sociale waarde wordt gecreëerd voor onderwijs, ondernemers en overheid.

Een goed businessmodel is een voorwaarde voor succesvolle publiek-private samenwerking. Zo’n model beschrijft hoe de organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het Business Model Canvas wordt inmiddels wereldwijd door meer dan een miljoen organisaties ingezet. Onder hen zijn ook veel pps’en. Het invullen van het canvas helpt namelijk om ideeën over hoe het businessmodel eruit zou kunnen zien, en expliciet te maken.

Opschalen Publiek-Private Samenwerking

Een samenwerking opzetten en onderhouden kost veel tijd en energie en daarom zijn publiek-private samenwerkingen (pps’en) zelden tijdelijke projecten.  Om tot een stevig en duurzaam samenwerkingsverband te komen doorloopt iedere pps een aantal levensfasen.

Hoewel alle pps’en dezelfde uitgangspunten hebben, verschillen ze sterk in wat ze willen, doen en hoe ze zijn gepositioneerd. Een pps kan zich op veel manieren ontwikkelen.

Binnen het netwerk van Katapult is er veel kennis opgedaan met het doorontwikkelen en opschalen van pps’en.

Werkende modellen

Er is een groot tekort aan ICT-professionals. De afgelopen jaren zijn er meerdere succesvolle initiatieven ontstaan die bewezen impact hebben gemaakt. Om deze bestaande initiatieven te kunnen opschalen om nog meer impact te kunnen maken én om te voorkomen dat er elders vanaf nul gestart moet worden is het idee ontstaan om de “werkende modellen” in kaart te brengen.

Thema's

Regio's

Provincie Drenthe

  • Regio HCA ICT Drenthe

Provincie Flevoland

Provincie Friesland

  • Regio HCA ICT Friesland

Provincie Gelderland

  • Regio HCA ICT Arnhem Nijmegen
  • Regio HCA ICT Foodvalley
  • Regio HCA ICT Stedendriehoek

Provincie Groningen

  • Regio HCA ICT Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Holland

  • Regio HCA ICT Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Meer actualiteit

“Aan concrete impact hangt een prijskaartje”

Ze realiseert zich dat het tekort aan ICT’ers niet het enige urgente dossier is dat het nieuwe kabinet moet adresseren. Toch vindt Lotte de Bruijn (ambassadeur van HCA ICT) dat de nieuwe premier – als boven alle partijen staande autoriteit – dit nijpende tekort boven aan zijn lijstje moet zetten. Er is een beter innovatieklimaat…

National Cyber Summer Event 2024

Gisteren werd in Den Haag tijdens het Cyber Summer Event het onderzoeksrapport onderwijs en arbeidsmarkt cybersecurity gepresenteerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie en Dialogic, toont grote tekorten aan cyber-professionals in Nederland. Het cyber veld is breed en kent veel expertises waar meer mensen in geschoold zullen moeten worden om de tekorten op…

Enquête voor ICT-werkgever: help mee de ICT-tekorten op te lossen

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel organisaties een rem op groei. HCA ICT zet zich in om hier oplossingen voor te bieden. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Graag vragen we daarom de hulp van ICT-werkgevers om mee te doen aan een enquête. Met minimaal…