1 miljoen ICT’ers in 2030

De Human Capital Agenda ICT bundelt de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in het aanpakken van de groeiende vraag naar ICT-professionals in Nederland.

Kennisbank

Data
Financiering
Beleid
Opstarten Publiek-Private Samenwerking
Opschalen Publiek-Private Samenwerking
Werkende modellen

Data

Het enorme tekort aan ICT-professionals remt de digitale transitie van Nederland en zet de positie van Nederland als digitale koploper onder druk. De krapte op de ICT-arbeidsmarkt is ongekend hoog. In 2022 waren er op de Nederlandse arbeidsmarkt maar liefst 121.558 ICT vacatures.

Direct naar ICT onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard

Financiering

Er is een grote verscheidenheid aan nationale en Europese regelingen op het gebied van human capital en digitalisering. Hieronder geven we een overzicht* van actuele regelingen gericht op thema’s zoals onderwijs, leven lang ontwikkelen, publiek-private samenwerkingen.

Beleid

De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Digitalisering is geen digitale saus over de bestaande werkelijkheid, maar een echte transformatie van allerlei activiteiten en processen in onze economie en maatschappij. Er zijn weinig domeinen waar digitale technologie geen ingrijpende verandering teweegbrengt. De Nederlandse overheid ziet door de veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie een stevige rol voor haarzelf; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ethische vragen rond AI en het benutten en productief maken van alle mogelijkheden van digitalisering – ook bij de eigen taken van de overheid.

Opstarten Publiek-Private Samenwerking

Publiek-private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, kortweg pps, geeft een antwoord op de vraag naar up-to-date onderwijs in een tijd waarin  technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. Uit het groeiende aantal initiatieven blijkt hoezeer hier behoefte aan is. Pps’en zijn innovatieve hotspots waar economische, maatschappelijke en sociale waarde wordt gecreëerd voor onderwijs, ondernemers en overheid.

Een goed businessmodel is een voorwaarde voor succesvolle publiek-private samenwerking. Zo’n model beschrijft hoe de organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Het Business Model Canvas wordt inmiddels wereldwijd door meer dan een miljoen organisaties ingezet. Onder hen zijn ook veel pps’en. Het invullen van het canvas helpt namelijk om ideeën over hoe het businessmodel eruit zou kunnen zien, en expliciet te maken.

Opschalen Publiek-Private Samenwerking

Een samenwerking opzetten en onderhouden kost veel tijd en energie en daarom zijn publiek-private samenwerkingen (pps’en) zelden tijdelijke projecten.  Om tot een stevig en duurzaam samenwerkingsverband te komen doorloopt iedere pps een aantal levensfasen.

Hoewel alle pps’en dezelfde uitgangspunten hebben, verschillen ze sterk in wat ze willen, doen en hoe ze zijn gepositioneerd. Een pps kan zich op veel manieren ontwikkelen.

Binnen het netwerk van Katapult is er veel kennis opgedaan met het doorontwikkelen en opschalen van pps’en.

Werkende modellen

Er is een groot tekort aan ICT-professionals. De afgelopen jaren zijn er meerdere succesvolle initiatieven ontstaan die bewezen impact hebben gemaakt. Om deze bestaande initiatieven te kunnen opschalen om nog meer impact te kunnen maken én om te voorkomen dat er elders vanaf nul gestart moet worden is het idee ontstaan om de “werkende modellen” in kaart te brengen.

Thema's

Regio's

Provincie Drenthe

  • Regio HCA ICT Drenthe

Provincie Flevoland

Provincie Friesland

  • Regio HCA ICT Friesland

Provincie Gelderland

  • Regio HCA ICT Arnhem Nijmegen
  • Regio HCA ICT Foodvalley
  • Regio HCA ICT Stedendriehoek

Provincie Groningen

  • Regio HCA ICT Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Holland

  • Regio HCA ICT Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

  • Regio HCA ICT Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Meer actualiteit

ICT- opleidingen kunnen zich vanaf 1 mei aanmelden voor de regeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Op 1 mei gaat de regeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom weer open. Tot en met 31 mei 2024 kunnen samenwerkingsverbanden van  vo-, mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen de subsidie aanvragen. Voorbeelden van sectoren zijn de techniek en ICT. HCA ICT roept op opleidingen gericht op IT en ICT zich…

Openstelling Nationaal Groeifonds (NGF) voorlopig uitgesteld

Gisteren werd er duidelijkheid gegeven over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) naar aanleiding van de stemronde in de Tweede Kamer. Het NGF heeft als doel nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die economische ontwikkelingen in Nederland moeten opleveren. HCA ICT doet aanvraag op het groeifonds om zo in 2030 1 miljoen ICT’ers te realiseren:…

NGF-bijeenkomst: 1 miljoen ICT-ers. Hoe realiseren wij dat?

Op 6 maart 2024 kwam een diverse groep vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen in Villa Jongerius in Utrecht. Hun missie? Het bundelen van krachten om ervoor te zorgen dat Nederland tegen 2030 minstens 1 miljoen ICT-professionals telt – een ambitieus doel dat een gezamenlijke inspanning vereist. Deze bijeenkomst, georganiseerd in het kader…