Ga naar inhoud

Human Capital Agenda ICT

De wereld digitaliseert en Nederland wil daarbij Europees in de voorhoede lopen om zo optimaal gebruik te maken van de kansen die digitalisering brengt. Digitalisering is een hefboom die op veel terreinen een verandering teweeg kan brengen: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en in veel (economische) sectoren als zorg, energie, landbouw en industrie. Om die hefboom optimaal te benutten is er actie nodig.

De behoefte aan ICT-professionals zal de komende jaren door de digitale transitie groeien. Het is nodig om meer mensen op de arbeidsmarkt met de juiste ICT kennis en vaardigheden te laten instromen om zo te voorkomen dat de krapte op de ICT-arbeidsmarkt een vertragende en beperkende factor wordt. Het kabinet heeft zich dan ook als ambitie gesteld om in 2030 te zorgen voor 1 miljoen ICT-geschoolde professionals om te kunnen voldoen aan de te verwachte vraag van de arbeidsmarkt.

De Human Capital Agenda ICT werkt in nauwe samenwerking met de regio’s, landelijke partijen, coalities en het bedrijfsleven aan deze enorme opgave. Voor de korte termijn ligt de focus op het versnellen van het om- en bijscholen van mensen naar de ICT-arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor het versterken van de ketenaanpak, startend bij het primair onderwijs om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met digitalisering en ICT. Later in de keten worden digitale vaardigheden ook geïntegreerd in andere opleidingen. Naast het genereren van meer en een meer diverse instroom richting de ICT-arbeidsmarkt is ook het behoud van personeel en net afgestudeerd (internationaal) talent een belangrijk thema.

Om bovenstaande acties binnen de Human Capital Agenda ICT te versnellen én te komen tot een meer structurele en gecoördineerde inzet van landelijke en regionale partijen, werken we aan een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds.


NGF-aanvraag HCA ICT

Lees hier meer over de NGF-aanvraag "(Om)scholen van meer mensen naar banen op de ICT-arbeidsmarkt ten behoeve van de succesvolle digitale transitie van Nederland".

ICT onderwijs- en arbeidsmarkt in cijfers

Vind hier alle beschikbare data over de ICT onderwijs- en arbeidsmarkt

Nieuws

Digitale basisvaardigheden Nederlanders toegenomen

10 november 2023
Steeds meer Nederlanders beschikken volgens onderzoek van het statistiekbureau CBS over digitale vaardigheden. Twee jaar geleden kon 74 procent van alle Nederlanders omgaan met computers, internet en software, dat is nu 80 procent....
Lees meer

Primeur: Eerste Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering gepresenteerd

02 november 2023
De KIA Digitalisering - een kader voor de investeringen rondom ICT-onderzoek en innovatie voor de komende vier jaar - is vandaag gepresenteerd. De KIA Digitalisering is onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027, dat door minister Mick...
Lees meer

Tweede plek leerlijn NLT bij Computable Awards

02 november 2023
De nominatie van de leerlijn Digitale Technologieën voor het havo/vwo keuzevak Natuur, Leven en Technologie (nlt) heeft een tweede plek behaald in de categorie onderwijs projecten bij de Computable Awards 2023. ...
Lees meer