Ga naar inhoud

Human Capital Agenda ICT

Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze koppositie zorgt voor een grote behoefte aan professionals met bijpassende ICT-vaardigheden. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. ICT draagt bij aan de groei van de economie door technologische innovatie, dit zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt.

Het gevoel van urgentie wordt erkend en is tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden. De corona-crisis heeft kantoren digitaal doen gaan en beroepsgroepen gedigitaliseerd die tot nu toe achterbleven. Niet iedereen en niet ieder bedrijf kan hierin meekomen. Nederland kent nog steeds veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, terwijl dit voor steeds meer beroepen een absolute noodzaak is. De corona-crisis heeft de vraag naar digitale diensten doen toenemen. Om iedereen mee te kunnen laten komen, kunnen we gebruik maken van wat we nu leren. Nederland heeft meer digitaal vaardigen en ICT-geschoolden nodig om veilig, goed en effectief te blijven werken. De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) zet zich samen met haar partners in om aan deze groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. We werken daarom aan een opschalingsplan voor regionale initiatieven.

We werken aan vier doelen:

  1. Opschaling en coördinatie regionale samenwerkingsverbanden
  2. Meer instroom in het onderwijs
  3. Omscholing en bijscholing richting arbeidsmarkt ICT
  4. Intersectorale en regionale samenwerking aan elkaar verbinden

Nieuws

Recepten Katapult kookboek nu beschikbaar
17 februari 2021
Iedereen ziet het om zich heen: de wereld verandert. En dat gebeurt in een behoorlijk rap tempo. Mede door corona wordt alles digitaler en gaan we anders kijken naar wat het onderwijs nodig heeft. Sluit het nog wel aan bij wat het werkveld? Daagt het...
Lees meer
Financiële regelingen uit het sociaal herstelpakket binnenkort beschikbaar
12 februari 2021
Vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk, worden er binnenkort een aantal financiële regelingen open gesteld. Deze regelingen hebben betrekking op scholing en ontwikkeling en op trajecten naar nieuw werk of behoud van werk. Onze partner Katapult...
Lees meer
Digitalisering speelt een belangrijke rol in de agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland
10 februari 2021
'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Dat is samengevat de nieuwe visie van VNO-NCW, MKB-Nederland. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenl...
Lees meer