Flevoland

Regio HCA ICT Flevoland

De beleidsvisie voor Menselijk en Sociaal Kapitaal in Flevoland omvat drie schaalniveaus: generiek (individuen, lokaal), specifiek (groepen, regionaal), en opgave/transitiegericht (regio-overstijgend). Het overkoepelende doel is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Op generiek niveau richt het beleid zich op het versterken van basisvaardigheden, waaronder digivaardigheid. Op specifiek niveau omvat het initiatieven zoals een kort ICT-opleidingsaanbod gericht op zij-instroom in de ICT. Opgavegericht wordt ingezet op de ontwikkeling van een Smart Mobility campus en een innovatie ontwikkelagenda.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn opleiding, training, en talentontwikkeling, alsmede het stimuleren van renderende innovatie en kennisontwikkeling. Het beleid streeft naar een goede toegang tot kapitaal en de vorming van een solide ecosysteem voor ondernemerschap.

Flevoland profileert zich als een provincie met een sterke focus op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het economisch beleid voor de periode 2023-2028 concentreert zich op diverse sectoren, waaronder Agrifood, Maritiem, Logistiek, Mobiliteit, Tech, Bouw, en Energie. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling en groei staat centraal, met als doel bij te dragen aan brede welvaart in Flevoland, zowel nu als in de toekomst.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Tineke Pijnenburg tineke.pijnenburg@flevoland.nl

Links en downloads