Beleid

De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Digitalisering is geen digitale saus over de bestaande werkelijkheid, maar een echte transformatie van allerlei activiteiten en processen in onze economie en maatschappij. Er zijn weinig domeinen waar digitale technologie geen ingrijpende verandering teweegbrengt. De Nederlandse overheid ziet door de veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie een stevige rol voor haarzelf; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ethische vragen rond AI en het benutten en productief maken van alle mogelijkheden van digitalisering – ook bij de eigen taken van de overheid.

De visie van de Nederlandse overheid op digitalisering als brede transitie sluit nauw aan op die van de Europese Commissie, die in haar programma voor komende jaren de twin transition van duurzaamheid en digitalisering centraal stelt.

In haar beleid is de overheid van mening dat digitale transitie een ontwikkeling is,  waaraan we zelf sturing kunnen en moeten geven. Dat vraagt om het stellen van duidelijke doelen en het maken van de juiste afwegingen. Afwegingen die door die voortdurende digitalisering soms opnieuw gemaakt moeten worden om zo een goede balans te bewaken tussen alle verschillende belangen.

Meer weten over dit onderwerp?

Dominiek Veen programma coördinator d.veen@ptvt.nl