Overijssel

Regio HCA ICT Twente

In Twente gedijt een bloeiende ICT-industrie, dankzij educatieve inspanningen van de Universiteit Twente (UT) en Saxion. Programma’s zoals W&T in het PO, TalentIT en Sterk Techniek Onderwijs Twente bevorderen ICT-vaardigheden en verbinden onderwijs met de arbeidsmarkt. Digitale Werkplaatsen, Advanced Manufacturing Program en het Twents Fonds voor Vakmanschap (75% gericht op ICT/Tech/Zorg-omscholing) dragen bij aan ICT-competenties.

Initiatieven als levenslang leren (LLO) en het Advanced Manufacturing Program leggen bruggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het practoraat Technologie en ICT (ROC van Twente) en het project Toekomstbestendig ICT-opleidingen ROC van Twente vergroten de instroom in de technologische sector.

De focus ligt niet alleen op ICT-vaardigheden, maar ook op het begrijpen van de rol van ICT als middel om actuele bedrijfsuitdagingen aan te pakken. ICT wordt hier beschouwd als een instrument, geen doel op zich.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Robin Effing r.effing@utwente.nl

Links en downloads

Meer regio's in Overijssel