Overijssel

Regio HCA ICT Zwolle

Regio Zwolle, bestaande uit 22 gemeenten en 4 provincies, richt zich op de Human Capital Agenda 2019-2023 met doelen voor beschikbaarheid, wendbaarheid, en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. De doelstellingen omvatten het waarborgen van voldoende gekwalificeerd personeel, het bevorderen van flexibiliteit op de arbeidsmarkt (leven lang ontwikkelen), en het streven naar inclusiviteit, waarbij iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en zijn talenten te ontwikkelen.

De HCA-agenda legt de nadruk op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in plaats van initieel onderwijs en heeft een brede scope, gericht op de gehele arbeidsmarkt en alle doelgroepen. De huidige inspanningen richten zich op de ontwikkeling van de HCA-agenda 2024-2028.

Initiatieven zoals “Groei Vooruit” richten zich op intake, arbeidsmarktoriëntatie, matching en scholing van inwoners. “Upgrade Jezelf” biedt scholing voor zowel ondernemers als werknemers. De Sectortafel E-Commerce & IT Zwolle leidt projecten voor arbeidsmarktwerking en levenslang leren in de sector, met een focus op om-, her-, of bijscholing en sociale innovatie om arbeidsproductiviteit te verhogen en bij te dragen aan de transitieopgaven.

Positieve ontwikkelingen omvatten bewustwording bij bedrijven over het belang van medewerkers ontwikkeling, toenemende bijscholing, begeleiding en financiering voor inwoners die willen switchen of terugkeren naar werk, en een betere benutting van het arbeidspotentieel met een focus op kans sectoren en krapteberoepen.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Erik Nak enak@deltion.nl

Links en downloads

Meer regio's in Overijssel