Zeeland

Regio HCA ICT Zeeland

De beleidsplannen in Zeeland benadrukken niet specifiek de opleiding van ICT’ers, maar leggen de focus op de digitalisering van zowel inwoners als bedrijven. De Zeeuwse bibliotheken zijn belast met het verbeteren van digitale vaardigheden bij inwoners. Initiatieven komen vooral vanuit de provincie en richten zich voornamelijk op digitalisering in het bedrijfsleven en de opleiding van studenten en werknemers op dit gebied.

De provincie ondersteunt gestructureerde Human Capital Agenda (HCA)-aanpakken, waaronder de opkomende HCA ICT en digitalisering. Het stimuleren van connecties met gerelateerde initiatieven, zoals K&I-netwerken en het LLO-platform, is van groot belang. De provincie bevordert tevens sociale innovatieprojecten die zich richten op het aanpakken van arbeidstekorten, waaronder projecten gericht op automatisering en digitalisering.

Vanuit economische innovatie wordt indirect bijgedragen aan het verbinden, inspireren en informeren van ondernemers op het gebied van digitalisering. Hierbij worden ondernemers ondersteund bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, inclusief skillsontwikkeling voor henzelf en hun werknemers.

Belangrijke instrumenten en maatregelen omvatten subsidiebijdragen aan HCA, opdrachtverlening (provincie aan ZB voor digitale laaggeletterdheid), de ZIS-regeling en de MKB-deal voor digitalisering. Het overkoepelende doel is bijdragen aan de versnelling van de digitale transformatie, ter ondersteuning van Zeeuwse ambities en het aanpakken van arbeidsmarktkrapte.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Roos Wiegand r.wiegand@zeeland.nl

Links en downloads