Zuid-Holland

Regio HCA ICT Zuid-Holland

De Human Capital Agenda Zuid-Holland legt een beleidsvisie neer met een focus op de digitale transitie als prominent onderdeel. De realisatie van gekwantificeerde doelstellingen wordt gestimuleerd door het afsluiten van ‘Deelakkoorden.’ waarmee subsidie van de Provincie Zuid-Holland kan worden verkregen binnen het zogenoemde Doen-spoor.

Het Bouwen-spoor van de agenda bevordert samenwerking en samenhang van initiatieven in Zuid-Holland, met extra aandacht voor een gezamenlijke lobby. Publiek-private samenwerkingen (PPS’en),  zoeken synergie, ondersteund door het Groeifonds ‘opschalen PPS’en.’

De agenda streeft naar een versnelling van de digitale transitie en het verminderen van tekorten op de ICT-arbeidsmarkt. Ondanks beperkte middelen wordt ingezet op levenslang leren, het vergemakkelijken van werk-naar-werktransities, betere benutting van potentieel, aantrekken en behouden van internationaal talent, en aandacht voor techniek.

Een belangrijk doel is het uitbreiden van de kwaliteit en impact van de publiek-private samenwerkingen waarbij het beleid zich richt op het optimaliseren van deze partnerschappen.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Remco Engels r.engels@hhs.nl

Links en downloads