2 min

Regioaanjagers bijeen tijdens sessie in Almere: de start van de vorming van de strategie

Dinsdag kwamen de HCA ICT regioaanjagers bijeen in Almere bij de ICT-tribe om de start van de strategiefase te bespreken. De bijeenkomst gaf gelegenheid om kennis uit te wisselen over wat er is gevonden aan lopende initiatieven binnen de regio’s. Ervaringen over het vinden en gebruiken van de juiste data tijdens de analyse is onder andere een besproken onderwerp geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende stappen gezet naar de strategie- en planvormingsfase.

Binnen alle regio’s lopen er veel initiatieven. Met behulp van de regioaanjagers zijn de successen en knelpunten van de initiatieven inzichtelijk gemaakt. Hierdoor begint het beeld te vormen wat er in elke regio sterk staat en wat nog verstevigd of opgezet kan worden. Zo is het duidelijk dat er al veel werkende modellen zijn, waar we van kunnen leren en waar we voornamelijk in moeten investeren.

Bij de bijeenkomst werd ingezet op een basis leggen voor het vormen van strategie waarmee we toe kunnen werken naar het maken van de plannen. Belangrijk is dat de analysefase snel wordt afgerond zodat de onderbouwde strategieën van de regio’s zo snel mogelijk gevormd kunnen worden. Dit vormt het fundament voor het nationale plan om het tekort aan ICT’ers op te lossen.

Wat volgt?

Er komen meer bijeenkomsten aan. Wees hierbij, want samen maken we het plan sterker. 7 Mei komen stakeholders bijeen om de actieplannen verder uit te werken. Wil je hierbij zijn en meedenken over de volgende stappen? Stuur voor 30 april hier je gegevens naartoe. Op 18 juni vindt het event ‘digitalisering in de praktijk’ plaats: HCA ICT viert het uitgewerkte plan dat Nederland gaat helpen aan 1 miljoen geschoolde ICT-professionals in 2030 dat is opgesteld door alle relevante partners van HCA ICT. Wil jij hierbij zijn? Meld je hier aan!

Links en downloads