2 min

Openstelling Nationaal Groeifonds (NGF) voorlopig uitgesteld

Gisteren werd er duidelijkheid gegeven over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) naar aanleiding van de stemronde in de Tweede Kamer. Het NGF heeft als doel nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die economische ontwikkelingen in Nederland moeten opleveren. HCA ICT doet aanvraag op het groeifonds om zo in 2030 1 miljoen ICT’ers te realiseren: een doel binnen het Actieplan Groene en Digitale banen (2023). Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft de openstelling van het NGF voorlopig uitgesteld.  

Het HCA ICT consortium heeft de afgelopen maanden veel voorbereidend werk getroffen in het kader van deze NGF-ronde. Met een grote groep stakeholders vanuit het hele land is een landelijke visie opgesteld en zijn doelstellingen geformuleerd. Daarnaast is er regionaal veel in beweging gezet. Provincies en regioaanjagers zijn samen met alle relevante partners regionale plannen aan het ontwikkelen. Op 6 maart kwamen tijdens een NGF- bijeenkomst vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen om vanuit de opgestelde visie concrete doelen te formuleren. De volgende stap is het bepalen van concrete acties.

Ongeacht de huidige ontwikkelingen rondom het NGF, wordt de beweging die in gang is gezet voortgezet. Het momentum is er, zowel op nationaal als regionaal niveau, om het tekort aan ICT-professionals aan te pakken. Het doel van HCA ICT en partners blijft staan: 1 miljoen ICT-professionals in 2030! Vanuit HCA ICT wordt gekeken hoe met een aangepaste planning deze ambities alsnog behaald kunnen worden. Er is daarbij ruimte ontstaan om de plannen nog zorgvuldiger vast te stellen. Verschillende scenario’s worden in acht genomen om de regionale- en landelijke plannen voor de zomer gereed te hebben.

De publicatie van de openstellingsregeling is door Adriaansens uitgesteld naar 1 juni 2024.