Limburg

Regio HCA ICT Limburg

De provincie Limburg richt zich op een generiek beleid voor onderwijs en arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de regio Zuid-Limburg, waarbij samengewerkt wordt met de Brightlands-campussen in Venlo, Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen. De Brightlands Smart Services Campus (BSSC) fungeert als innovatiecampus en ecosysteem voor onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid op het gebied van AI en Data.

BSSC neemt een centrale rol in bij projecten die bedrijven ondersteunen in digitalisering, zoals de Brightlands Digitale Werkplaats en EDIH Zuid-Nederland. De campus speelt ook een rol in de ontwikkeling van ‘high tech leerwerkomgevingen’ en een talent-office dienstverlening voor ICT/AI-gerelateerde zaken. Hoewel er geen specifieke beleidsvisie is voor het aanpakken van ICT-tekorten op de arbeidsmarkt, worden koers en beleid bepaald op basis van het Coalitieakkoord 2023-2027.

De beleidsthema’s voor Onderwijs & Arbeidsmarkt zijn kwantitatieve aanpak vraag-aanbod, kwalitatieve aanpak (LLO), en onderwijsinfrastructuur (MBO-HBO-WO). Deze punten worden momenteel uitgewerkt in een nieuw beleidskader voor de ‘Regionale Economie’ van de provincie Limburg. De verwachting is dat hierbij brede aandacht is voor human capital vraagstukken, cruciaal voor transities zoals energietransitie, klimaatdoelen en digitalisering.

De beoogde impact van het beleid is een wendbare, toekomstbestendige en innovatieve economie in Limburg, waarbij de beschikbaarheid van hoogwaardige beroepskrachten en kenniswerkers cruciaal is voor het succes van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Links en downloads