Noord-Brabant

Regio HCA ICT Noord-Brabant Brainport

In augustus 2023 werd de Regionale Agenda Schaalsprong Talent vastgesteld als integraal onderdeel van de Strategische Agenda Brainport Eindhoven, gericht op het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt voor techniek en IT. De ambitie is om meer dan 50.000 extra arbeidsplaatsen te creëren in deze sectoren tegen 2032.

De agenda omvat vijf cruciale maatregelen, waaronder het vergroten van de participatiegraad via publiek-private samenwerking, het stimuleren van de instroom en het aantal afgestudeerden in techniek en IT-opleidingen, het behouden van talent, het vergroten van arbeidsproductiviteitsgroei, en het gericht aantrekken van internationals.

Levenslang leren is de rode draad die deze maatregelen verbindt, met specifieke acties voor elke stap. Belangrijke randvoorwaarden, zoals voldoende kinderopvang, docenten, samenwerking met omliggende regio’s, sterke governance en passende huisvesting, zijn benadrukt als essentieel voor het succes van de talentagenda. De uitvoering is gestart, en de eerste jaren zullen ongetwijfeld leiden tot aanpassingen en aanvullingen, afgestemd op de dynamiek van de arbeidsmarkt en regionale behoeften.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Links en downloads

Meer regio's in Noord-Brabant