Noord-Brabant

Regio HCA ICT Noord-Brabant

Noord-Brabant streeft naar een leidende positie in de data-economie tegen 2030. De focus ligt op het slim inzetten van data voor maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de data-economie. Doelen omvatten onder andere innovatieklimaat bevorderen, grootschalig gebruik van AI in het bedrijfsleven, verhoogde arbeidsproductiviteit, groei van de datasector en het stimuleren van datatalent.

Strategieën omvatten het aanjagen van innovatie, vergroten van datamaturiteit bij het mkb, faciliteren van veilige datadeling (bv. BrabantRing), en het bevorderen van datatalent via educatieve programma’s en samenwerkingen met bedrijven.

Na de uitvoeringsagenda 2021-2023 ligt de nadruk op het versterken van bestaande initiatieven, vergroten van digitale veiligheid, stimuleren van datatalent en het blijven zoeken naar nieuwe technologieën. De provincie wil datatalenten aantrekken door de het meer vertrouwd maken van de beroepsbevolking met date en AI, upskilling van de werkende beroepsbevolking en betere benutting van onbenut talent.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Meer weten over dit onderwerp?

Rob Koolen RKoolen@brabant.nl

Links en downloads

Meer regio's in Noord-Brabant