2 min

Wetsvoorstel NLQF aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel NLQF heeft groen licht gekregen van de Tweede Kamer. Dit voorstel opent de deuren voor vakopleidingen om hun programma’s te koppelen aan NLQF/EQF niveaus, zoals mbo-niveaus 2,3 of 4, of zelfs hoger onderwijsniveaus. Daarnaast biedt het ook ruimte om praktijkervaring, opgedaan buiten opleidingen, te erkennen op deze niveaus. Dit is een waardevolle stap voor vakmensen in sectoren zoals techniek, ICT, bouw en retail, waar praktijkervaring en branche-specifieke scholing vaak de norm zijn.

NLQF biedt kaders voor het kwalificeren en dus ook het waarderen van competenties, vergelijkbaar met diploma’s van formele opleidingen, zoals een mbo of bacheloropleiding. Jelmer Schreuder van NLDigital uit zich positief over de aangenomen wet: “Dit geeft een gemeenschappelijke taal om praktijkervaringen en praktijkopleidingen, die buiten het regulier onderwijs vallen, op een vergelijkbare manier te erkennen’’. Dit is waardevol voor werknemer en werkgever: er is meer duidelijkheid over de waarde van cursussen, trainingen en certificaten en de aansluiting tussen vraag en aanbod verbetert.

Het biedt bovendien de kans voor werknemers, die hun kennis buiten regulier onderwijs hebben opgedaan, makkelijk herkenbaar vast te laten leggen voor werkgevers. Zo kan ook een eventueel hiaat in de kennis, waar bijscholing noodzakelijk is, vastgesteld worden. Gezien de vraag naar ICT’ers groot is, is het mooi nieuws dat buiten regulier onderwijs opgedane kennis en ervaring nu beter wordt betrokken bij het aanbod. Deze stap biedt een essentiële impuls voor om- en bijscholing in de ICT, een stap naar het uiteindelijke doel: 1 miljoen ICT’ers in 2030.  

Meer over het NLQF en het wetsvoorstel lees je hier: Wetsvoorstel NLQF