Utrecht

Regio HCA ICT Utrecht

Utrecht kent nu 76.000 ICT-professionals en streeft naar 110.000 ICT-professionals in 2030. Er wonen veel ICT’ers in de arbeidsmarktregio Utrecht en de regio is druk bezig met de Human Capital Agenda ICT. Er wordt vooral hard gewerkt aan een netwerk-en regiegroep om zo tot voldoende ICT-professionals te komen.

In de regio Utrecht is de Utrecht Talent Alliantie opgezet: een initiatief waar alle domeinen (techniek, zorg, onderwijs en ICT) samen komen om het Human Capital beleid strategisch aan te pakken. De U-TECH community – het klict neemt hierin een leidende regierol voor het onderwerp digitalisering. Binnen deze organisatie werken bedrijven, kennisinstellingen en (semi)overheid uit Utrecht intensief samen om voldoende ICT-professionals voor Utrecht beschikbaar te krijgen. Er zijn hierin verschillende pijlers: het onderwijs, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, verhoging van de instroom, Leven Lang Ontwikkelen en om- en bijscholing.

In Utrecht lopen al veel werkende initiatieven, zoals:

  • Co-Teach binnen het voortgezet onderwijs: een mooi initiatief dat ICT-professionals voor de klas brengt. Lees hier meer over Co-Teach: https://bit.ly/3Qk7jm4
  • CITA is een van de werkende modellen binnen HCA ICT. De Cloud IT Academy is opgezet door het bedrijfsleven samen met de hogeschool Utrecht.
  • ICCU is gericht op omscholing om zo het tekort aan ICT’ers op de arbeidsmarkt in Utrecht te dichten.

Een uitdaging in de regio Utrecht is het goed laten aanhaken van werkgevers met de initiatieven die lopen en werken. Wanneer werkgevers onderdeel worden van dit netwerk wordt de aansluiting met de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. U-Tech Community werkt nauw samen met het bedrijfsleven, waardoor de uitdaging duidelijk wordt aangepakt.

Weten welke publiek-private samenwerkingsverbanden in deze regio een focus hebben op ICT? Kijk dan op deze netwerkkaart.

Links en downloads