2 min

HCA ICT ondertekent intentieverklaring Inclusiepact

Vandaag, 12 mei 2023, is met de ondertekening van een intentieverklaring voor het Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’ een eerste stap gezet om de ICT arbeidsmarkt voor mensen met een visuele beperking beter toegankelijk te maken. Ambassadeur Lotte de Bruijn tekende namens de Human Capital Agenda ICT de intentieverklaring. De HCA ICT wil een bijdrage leveren aan de werving van kandidaten via regionale kanalen, het contact met werkgevers via de regionale bedrijfsnetwerken en met het delen van gaande voorbeelden in de regio.

Met het Inclusiepact beogen de deelnemende partijen om binnen 3 jaar een inclusief IT-omscholingsprogramma met baangarantie te ontwikkelen. De Bruijn: “Het is fantastisch dat de kennis en ervaring die is opgedaan door het omscholingsprogramma Make IT Work nu ingezet wordt op deze manier. We moeten breder kijken naar wie alle openstaande functies kunnen vervullen, projecten als VIP-IT laten zien hoe dat moet.” Met dit omscholingsproject VIP-IT kan de komende jaren een groot aantal nieuwe IT’ers met een visuele beperking aan de slag in de IT-sector.

IT-banen toegankelijk maken
Er is een groot tekort aan IT-professionals en dit tekort zal de komende jaren alleen maar groeien. Voor mensen met een beperking bieden krapteberoepen de meeste kansen. Binnen de beroepsbevolking heeft slechts 29% van de mensen met een visuele beperking een betaalde baan. Een van de obstakels voor het niet kunnen vinden en behouden van werk voor mensen met een visuele beperking is dat bedrijfssoftware niet compatible is met beschikbare hulpmiddelen. Omdat IT-banen vaak aan de achterkant van bedrijfssoftware werken en deze kant wel toegankelijk is, zijn IT-banen toegankelijk te maken.

Stimuleren inclusiever onderwijs
Het Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’ heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van IT-banen en -onderwijs door de aangesloten onderwijsinstellingen en werkgevers daarbij te ondersteunen en te begeleiden. Het Inclusiepact moet dienen als aanjager van het verbeteren van de toegankelijkheid van het onderwijs. De insteek zal dan ook zijn dat alle kennis en kunde opgedaan in dit Inclusiepact breed gedeeld wordt, zodat het niet alleen als inspiratie voor anderen kan dienen, maar ook als concrete aanpak richting inclusiever onderwijs.

Het project VIP-IT is een initiatief van het Bartiméus FondsIncluvisie en de Hogeschool van Amsterdam waarin wordt samengewerkt met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De intentieverklaring Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’ is ondertekend door HCA ICT, BartiméusNLdigitalVisioOogverenigingBabbageUWVAccessibilityRabobankCIO Platform NLKPN en ITvitae.