Technasium en Codasium: Op Lyceum Kralingen maak je de toekomst

Lyceum Kralingen is een kleine havo/vwo school in Rotterdam met een Technasium, Codasium en Taal & Cultuur profiel voor wereldburgers van de toekomst. Wereldburgerschap is belangrijk op deze school. Het gaat om het vinden van een open houding, zodat je goed leert inspelen op veranderingen om je heen. Leren nadenken en discussiëren over samenleven en omgaan met anderen. Op deze school zoekt de leerling uit: wie ben ik en wat wil ik later doen? Maar ook: hoe zou ik willen dat de wereld eruit ziet.

Naast het reguliere onderwijsprogramma, wordt Technasium en Codasium zoveel mogelijk als extra programma aangeboden, waarbij leerlingen respectievelijk de vakken Onderzoek & Ontwerpen en Modelleren & Programmeren gedurende 3 uur in de week volgen tot het eindexamen. Ook het volgen van extra talen is een optie, zoals Cambridge Engels en DELF Frans of Spaans, of chinees. Het is de missie van Lyceum Kralingen om leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen en ze toe te rusten met de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te begrijpen, innovatieve en duurzame oplossingen te bedenken en op een ondernemende manier in de praktijk te brengen. Zo ontwikkelen zij de eigenschappen en houding om met succes door te studeren aan hbo of universiteit en te excelleren in hun toekomstige werkomgeving.

Facts & Figures

  • Lyceum Kralingen is opgericht in 2006
  • Sinds 2010 aangesloten bij het netwerk van UNESCO-scholen
  • De Technasium afdeling is gestart in 2011
  • De Codasium afdeling is gestart in 2018
  • Het vak coderen is verplicht in de onderbouw
  • Missie: leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen en ze toe te rusten met de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om hedendaagse, complexe maatschappelijke uitdagingen te begrijpen, innovatieve en duurzame oplossingen te bedenken en op een ondernemende manier in de praktijk te brengen
  • De slagingspercentages van vwo was in 2022-2023 90% en voor havo 95%

Zelf aan de slag
Dit werkend model kun je natuurlijk ook binnen jouw organisatie toepassen. Wat is hier voor nodig en wat is de meerwaarde? Bekijk het hier en ga ermee aan de slag of neem contact op via info@lyceumkralingen.nl.

Website
www.lyceumkralingen.nl

Voor de vakken onderzoek en ontwerpen voeren we echte opdrachten uit voor echte organisaties. leerling