Samen werken aan innovatie en ICT

In een veranderende samenleving is innovatie de enige manier om bij te blijven. Innovatie ontstaat door samenwerking, co-creatie en coöperatie. SPARC is een vereniging van zelfstandige (ICT-)bedrijven die hun innovatiekracht gebundeld hebben. Daarvoor werkt SPARC samen met lectoren, docenten en studenten van Fontys Hogeschool ICT aan onderzoeken en experimenten in het Fontys ICT InnovationLab.

Leden van SPARC brengen onderzoeksvoorstellen in die binnen onderwijscontext als toegepast onderzoek worden uitgevoerd. Zo werken leden van SPARC samen met jong technisch talent en professionals van Fontys Hogeschool ICT aan nieuwe technologie en vooruitstrevende ICT-innovaties. In ruil daarvoor dragen de leden van SPARC bij aan het door SPARC beheerde Innovatiefonds, van waaruit onderzoeksprojecten gefinancieerd worden. SPARC heeft als doel om ICT gerelateerde innovaties te initiëren en te versnellen.

Facts & figures

  • Startjaar 2014
  • 4000m2 innovation ground
  • 600 junior ICT researchers
  • 50 senior lecturing researchers
  • 200 research questions

Zelf aan de slag
Dit werkend model kun je natuurlijk ook binnen jouw organisatie toepassen. Wat is hier voor nodig en wat is de meerwaarde? Bekijk het hier en ga ermee aan de slag of neem contact op via www.sparc-innovation.nl.

Website
https://www.sparc-innovation.nl/sparc/

Het is een open innovatielab, een broedtuin die je eigenlijk nergens anders ziet. Ad Vissers, directeur