2 min

Update Monitor Techniekpact: ontwikkelingen in de ICT-sector

In 2023 blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen onverminderd groot. In het laatste kwartaal van het jaar waren er 26.200 openstaande vacatures voor ICT-beroepen. Ondanks de toename van het aantal mensen met een technisch beroep, is het vervullen van deze vacatures een uitdaging gebleven. Dit blijkt uit de jaarlijkse update van de Monitor Techniekpact die vandaag werd gepubliceerd.

Lichte daling in de ICT-sector
Het totaal aantal personen met een technisch beroep is in 2023 gegroeid tot 1.861.000, wat een lichte toename is ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter, binnen de ICT-sector is er een lichte daling te zien in het aantal werkzame personen. Dit is een opvallende trend, gezien de eerdere jaren van aanzienlijke groei in deze sector.

ICT als belangrijke sector
De ICT-sector blijft een van de grootste technische sectoren, samen met de bouw en de metaalindustrie. Software- en applicatieontwikkelaars vormen een van de grootste technische beroepsgroepen binnen de ICT.

Toename van vrouwen in de ICT
Het aantal vrouwen in technische beroepen, inclusief ICT, blijft gestaag toenemen. In 2023 is 16,9% van de mensen met een technisch beroep vrouw, vergeleken met 12,6% in 2013. Hoewel vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in veel technische beroepen, is de groei in de ICT-sector bemoedigend. Vrouwen werken in de technische sector het vaakst in de ICT, voedingsindustrie en overige industrie.

Werkloosheid onder vrouwen met een technische achtergrond
Vrouwen met een technische opleidingsachtergrond hebben nog altijd te maken met een hogere werkloosheid (4,7%) in vergelijking met mannen (2,2%) met eenzelfde achtergrond. Dit benadrukt de noodzaak voor gerichte initiatieven om de werkgelegenheid voor vrouwen in de ICT-sector te verbeteren.

De Monitor Techniekpact is een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid en geeft inzicht in de stand van bètatechniek.