2 min

HZ, Scalda en Zeeuwse bedrijven gaan samen het tekort aan ict’ers te lijf

Onderwijsinstellingen HZ en Scalda gaan samen met het Zeeuwse bedrijfsleven meer ict’ers opleiden. Ze krijgen daarvoor een subsidie van ruim 70.000 euro van de provincie Zeeland. Zeker veertien bedrijven doen mee aan het project.

Dat er een tekort aan goed opgeleide ict’ers bestaat, is algemeen bekend. Dat geldt voor heel Nederland, maar zeker ook voor Zeeland. Er studeren te weinig ict’ers af om alle vacatures van het bedrijfsleven te kunnen vervullen, maar het probleem is breder dan dat. Zo zijn ook studenten van andere studierichtingen vaak te weinig digitaal onderlegd.

Verder is er een tekort aan informaticaleerkrachten, waardoor scholen moeite hebben om hun leerlingen te leren hoe ze bijvoorbeeld moeten programmeren. Bovendien is er in Zeeland maar weinig aanbod van om- en bijscholing voor de ict-sector. “Dus ook de zittende professional komt in de regio niet makkelijk tot ontwikkeling”, schrijft gedeputeerde Jo-Annes de Bat in zijn subsidiebesluit.

Versnipperd aanbod
Er zijn wel steeds meer initiatieven in Zeeland om iets aan deze achterstanden te doen, maar die zijn volgens de provincie nogal versnipperd. De HZ University of Applied Sciences en mbo-instelling Scalda willen nu met een “structurele en samenhangende human capital aanpak” komen, waarbij nauw wordt samengewerkt met zeker veertien bedrijven.Daaronder zijn bekende werkgevers, zoals ZLM, Rijkswaterstaat, North Sea Port en de gemeente Noord-Beveland, maar ook kleinere zoals internetbureau Elloro in Middelburg, softwarebedrijf Omniboost in Terneuzen en HelloContainer, een boekingsplatform voor containers dat gevestigd is in Goes.De bedrijven stellen professionals beschikbaar die aan het project van HZ en Scalda gaan bijdragen. Daarnaast geeft de provincie een ‘aanjaagsubsidie’ van 72.790 euro.

Bron: https://www.omroepzeeland.nl/n…