2 min

HCA ICT presenteert het koersdocument

Vandaag, op 18 juni, vindt in Cupola XS in Haarlem het event Digitalisering in de Praktijk plaats, waar HCA ICT het koersdocument presenteert. Dit document is een gezamenlijke inspanning van meer dan 110 partijen. Ook hebben alle provincies in Nederland, onder leiding van de HCA ICT regioaanjagers, plannen uitgewerkt die zijn opgenomen in het landelijke uitvoeringsplan.

Waarom is dit belangrijk?

In alle provincies van Nederland is er een tekort aan ICT-professionals, zowel bij publieke als private organisaties. Digitalisering biedt een oplossing om meer te doen met minder mensen. Alleen met voldoende ICT-professionals kan Nederland optimaal profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Meer ICT-professionals kunnen Nederland naar schatting een BBP-groei van 2 miljard per jaar opleveren.

Wat willen we bereiken?

Met dit plan wordt er gewerkt aan:

  • Een landelijk netwerk van georganiseerde ecosystemen: Onderwijsinstellingen en werkgevers (zowel publiek als privaat) werken samen om slim in te spelen op de veranderende vraag naar ICT-professionals. Hierdoor zorgen we ervoor dat iedereen weet wat ICT-beroepen inhouden, wil werken in ICT en de kans krijgt om dit te doen én te blijven doen.
  • Overkoepelende landelijke coördinatie: Samen met belangrijke landelijke en regionale stakeholders zorgt voor sturing en synergie op cruciale thema’s zoals skills & talentgericht werven, een diverse en inclusieve ICT-arbeidsmarkt en de nieuwste digitale sleuteltechnologieën.

De acties

Afgelopen maanden hebben landelijke en regionale stakeholders bijgedragen aan de landelijke plannen en acties die zijn opgenomen in het koersdocument. Binnen dit proces zijn we tot vijf actielijnen gekomen. We gaan acties ondernemen op landelijk, interregionaal en regionaal niveau. De volgende, belangrijkste, acties zijn geformuleerd:

Actielijn A. ICT-onderwijs en haar in- en uitstroom: We versterken ICT-onderwijs om meer kinderen en jongeren te laten kiezen voor ICT door hen vroeg in aanraking te laten komen met digitale technologieën en praktische ervaringen te bieden.

Actielijn B. Kiezen voor ICT na je studie: We verbeteren het imago van ICT-beroepen en bieden verkennende startsituaties zoals traineeships om afgestudeerden te helpen een carrière in ICT te kiezen, met aandacht voor inclusieve werkomgevingen en talentgericht werven.

Actielijn C. Zij-instroom: We stimuleren zij-instroom naar de ICT-sector door bewustwording, aantrekkelijke voorwaarden, en passend scholingsaanbod, rekening houdend met de diverse contexten en behoeften van zij-instromers.

Actielijn D. Verticale ontwikkeling en behoud: We behouden en ontwikkelen ICT-professionals door hen een goed toekomstperspectief te bieden met mogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.

Actielijn E. Randvoorwaarden: We creëren een landelijke en regionale infrastructuur met brede coördinatie en betrokkenheid van stakeholders om de uitvoering van de beoogde acties te financieren en te realiseren.

Lees het volledige koersdocument hier.

Wat nu?
In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, zowel landelijk als regionaal. In oktober zal het uitvoeringsplan definitief zijn en worden de eerste stappen gezet in de uitvoering van de acties.