2 min

HCA ICT dient met partners BRIDGE-ICT Project in voor meer gendergelijkheid in de ICT-sector

HCA ICT heeft in samenwerking met tien andere partners, een projectvoorstel ingediend voor BRIDGE-ICT (Bridging the Digital Divide: Enhancing Female Participation in ICT) via het Digital Europe programma. Dit initiatief is gericht op het aanpakken van genderongelijkheden in de ICT-sector in de hele EU.

Doelstellingen van het BRIDGE-ICT Project

Het BRIDGE-ICT project heeft als doel om de genderongelijkheden in de ICT-sector aan te pakken door middel van:

  • Uitgebreid onderzoek: het uitvoeren van grondig onderzoek om de uitdagingen en barrières te begrijpen waarmee vrouwen in de ICT-sector worden geconfronteerd.
  • Gerichte interventies: het implementeren van strategische maatregelen om de participatie en het behoud van vrouwen in ICT-beroepen te vergroten.
  • Samenwerking bevorderen: het stimuleren van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden om een ondersteunend en inclusief ecosysteem te creëren.
  • Delen van Best Practices: het delen van best practices en het verstrekken van beleidsaanbevelingen om gendergelijkheid in de digitale economie te bevorderen.

De rol van HCA ICT

HCA ICT zal een actieve rol spelen in Work Package 2 (WP2) en Work Package 3 (WP3) van het project:

WP2 – Analyse en monitoring: dit werkpakket richt zich op het verkrijgen van inzichten in de genderbarrières binnen de ICT-sector. Alle partnerlanden zullen deelnemen aan uitgebreide onderzoeksactiviteiten om waardevolle data te verzamelen en te analyseren.

WP3 – Monitoring van de voortgang van lidstaten: dit werkpakket is gericht op het volgen van de vooruitgang van lidstaten richting de EU Digitale Decade.

Daarnaast zullen wij bijdragen aan het opstellen van een rapport over best practices en samen met andere partners de succesfactoren en obstakels identificeren. Op basis hiervan zullen we aanbevelingen doen aan beleidsmakers, in samenwerking met EVBB (Europese Vereniging van Begeleiders en Bemiddelaars).

HCA ICT Commitment

In onze ondersteuningsbrief voor het project hebben we ons verbonden aan de volgende taken, in geval van goedkeuring door de Europese Commissie:

  • Promotie en verspreiding: we zullen onze communicatiekanalen en netwerken benutten om de zichtbaarheid en impact van de projectresultaten te vergroten door succesverhalen, kernbevindingen en praktische aanbevelingen te delen.
  • Expertise en feedback: We zullen deskundige inzichten en constructieve feedback geven over de strategieën en acties die binnen het project worden ontwikkeld.
  • Betrokkenheid: we zullen verbindingen faciliteren en een samenwerkende omgeving bevorderen die de doelen van het project ondersteunt.

Vooruitblik

We verwachten in december te horen of het BRIDGE-ICT project wordt goedgekeurd. Bij goedkeuring kunnen we van start gaan met de implementatie van deze belangrijke initiatieven die erop gericht zijn om de deelname van vrouwen in de ICT-sector te vergroten en een meer inclusieve digitale economie te bevorderen.

We kijken uit naar een positieve uitkomst en de mogelijkheid om samen met onze partners een significante impact te maken.

In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt, zowel landelijk als regionaal. Begin oktober zal het uitvoeringsplan definitief zijn en worden de eerste stappen gezet in de uitvoering van de acties.