1 min

Nieuwe HBO-I-Domeinbeschrijving

Op 28 februari presenteerde HBO-i de nieuwe HBO-i-domeinbeschrijving voor de HBO ICT opleidingen. Dit gebeurde bij Hogeschool Leiden. Amber de Geus, student Informatica aan Hogeschool Leiden, en Dirk de Groot, president SBU Northwest & Central-East Europe CGI, namen het eerste exemplaar in ontvangst.

De HBO-i-domeinbeschrijving fungeert al jaren als het functionele kwalificatiekader voor hogescholen. Het biedt een cruciaal instrument om de startbekwaamheid van toekomstige ICT-professionals te beoordelen. Dankzij deze domeinbeschrijving kunnen docenten en studenten precies identificeren welke vaardigheden essentieel zijn voor succesvolle prestaties.

Belangrijkste vernieuwingen in vergelijking met de editie uit 2018 zijn de geactualiseerde beroepstaken en de focus op professionele vaardigheden. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan onderwerpen als data, AI, cloud, security en maatschappelijke impact. Bovendien krijgen de professionele vaardigheden in deze versie van de domeinbeschrijving een meer holistische invulling, waardoor ze geschikter zijn voor integratie in een breder onderwijskader. Daarnaast is de nieuwe domeinbeschrijving beter aangepast voor gebruik in Associate Degree-opleidingen, terwijl de structuur van het model ongewijzigd blijft. Deze update vormt ook startpunt om noodzakelijke ontwikkelingen verder te stimuleren, zoals inclusiever onderwijs.

De nieuwe domeinbeschrijving draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van toekomstige ICT-professionals, maar ondersteunt ook het doel van het Actieplan Groene en Digitale banen, namelijk het bereiken van 1 miljoen ICT-professionals in 2030.

Links en downloads