2 min

NGF-bijeenkomst: 1 miljoen ICT-ers. Hoe realiseren wij dat?

Op 6 maart 2024 kwam een diverse groep vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen in Villa Jongerius in Utrecht. Hun missie? Het bundelen van krachten om ervoor te zorgen dat Nederland tegen 2030 minstens 1 miljoen ICT-professionals telt – een ambitieus doel dat een gezamenlijke inspanning vereist. Deze bijeenkomst, georganiseerd in het kader van de Human Capital Agenda ICT, richtte zich op het formuleren van strategieën om dit doel te bereiken, met als einddoel een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds (NGF) in juni 2024.

Om dit doel te realiseren moeten drie vragen beantwoord worden:

  1. Wat hebben we in 2030 georganiseerd zodat er 1 miljoen ICT-ers zijn? (Visie)
  2. Wat moeten we doen om dat te realiseren? (doelen)
  3. Wat beginnen we mee? (Actieplan)

De visie is inmiddels opgesteld. In deze bijeenkomst draaide het om de tweede vraag: ‘Wat hebben we nodig om de gestelde doelen te realiseren?’

Lotte de Bruijn, ambassadeur van de HCA ICT en directeur van NLDigital, opende de middag en benadrukte het belang van gezamenlijke actie en urgentie. Ze riep de aanwezigen op om niet alleen deelnemers te zijn, maar ook ambassadeurs en drijvende krachten achter dit initiatief. ‘’Het belangrijk dat we zoveel mogelijk mede-eigenaar krijgen!”

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende voorstellen gedaan, waaronder het mogelijk maken van flexibeler onderwijs via modulaire programma’s en het verbeteren van ondersteuning voor werkgevers om de ontwikkeling van hun medewerkers te versnellen. Het belang van het verbeteren van het imago van ICT-professionals werd ook benadrukt, waarbij werd opgemerkt dat deze professionals veel breder zijn dan traditionele stereotypen suggereren.

Belangrijk is ook de regionale aanpak. Provincies hebben inmiddels regioaanjagers aangesteld om plannen te ontwikkelen voor het aantrekken van meer ICT-professionals op regionaal niveau. Dit regionale initiatief heeft al veel momentum gekregen en goede voorbeelden zoals Make ITwork en Codam worden elders in het land geïmplementeerd.

De middag werd afgesloten met een slotwoord door Els Abma (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie digitale economie). Zij benadrukte hoe cruciaal voldoende ICT-professionals zijn voor het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. Zij illustreerde dit met het nieuws dat een aantal grote bedrijven, vanwege een gebrek aan talent, overwegen om hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. De input van deze bijeenkomst zal worden gedeeld en besproken met alle betrokken partijen. In april staat de derde vraag op de agenda: het bepalen van concrete acties. Wil je deelnemen aan deze nationale discussie? Meld je dan hier aan.