2 min

Tweede plek leerlijn NLT bij Computable Awards

Afgelopen maandag zijn de winnaars van de Computable Awards 2023 bekend gemaakt. De nominatie van de leerlijn Digitale Technologieën voor het havo/vwo keuzevak Natuur, Leven en Technologie (nlt) heeft een tweede plek behaald in de categorie onderwijs projecten. Een mooie waardering voor de samenwerking van dertien publiek private partijen om meer jongeren in het onderwijs te interesseren voor IT. De winst in de categorie onderwijsprojecten ging naar Codam Coding College.

De leerlijn Digitale Technologieën bevat contextrijke leerstof die het mogelijk maakt om een grotere én meer diverse groep leerlingen te kunnen enthousiasmeren voor IT. Met deze schakelmodule voor het keuzevak NLT ervaren leerlingen wat je met digitale technologie kán in plaats van hoe die precies werkt. Het vak behandelt bijvoorbeeld hoe je digitale opsporingstechnieken kunt gebruiken in forensisch onderzoek. Of hoe je bij akkerbouw droogte en de groei van gewassen meet, via bijvoorbeeld foto’s die door drones zijn genomen. Of hoe je inzicht krijgt in de verspreiding van fijnstof door die zelf met een sensor te meten.

De modules zijn ontwikkeld door de Vereniging NLT met steun van Platform Talent voor Technologie, NLdigital, Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, CGI, IBM, Human Capital Agenda ICT, Nederlandse AI Coalitie, WisMon, Stichting Globe, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Technasium, Vakvereniging I&I en het Outreachfonds van de Bètadecanen van de Nederlandse universiteiten.

Op www.verenigingnlt.nl kun je de schakelmodule Digitale Technologie downloaden. Ook kan je via deze website contact opnemen met leraren die met de modules hebben gewerkt.

Over de Computable Awards
De Computable Awards worden elk jaar uitgereikt in verschillende categorieën. Het kan daarbij gaan om projecten die succesvol, innovatief, verantwoord en/of omvangrijk zijn, maar ook mogen opvallende prestaties van of door leveranciers en directeuren en talenten worden aangemeld. Nadat alle genomineerden bekend zijn, kunnen de lezers van Computable stemmen. De stem van de lezers bepaalt uiteindelijk voor 50 procent wie er wint. De andere helft wordt bepaald door een onafhankelijke juryoordeel.