Ga naar inhoud

Regioprofielen

Het enorme tekort aan ICT professionals remt de digitale transitie van Nederland en brengt de positie van Nederland als digitale koploper in gevaar. De krapte op de arbeidsmarkt ICT is ongekend hoog. In 2021 waren er op de Nederlandse arbeidsmarkt maar liefst 110.809 ICT vacatures. Hoe verhoudt zich dat in de regio? En hoe kan het gebruik maken van data een belangrijke rol spelen in het vormgeven van regionaal arbeidsmarktbeleid?

Om beleid veel meer vorm te kunnen geven en om te kunnen inspelen op de trends zien we dat er veel behoefte is aan duidelijke onderwijs- en arbeidsmarktdata. Er is veel data, echter merken wij dat deze overal staat en lastig te vinden is. Daarom zijn wij hard bezig met het ontwikkelen van een onderwijs- en arbeidsmarkt dashboard. De verwachting is dat deze na de zomer gereed zal zijn. Hierdoor zijn de meest recente data omtrent de arbeidsmarkt ict vrij toegankelijk voor iedereen.

Regioprofielen
Omdat de ontwikkeling hiervan nog volop bezig is, zijn er regioprofielen opgesteld. Deze regioprofielen zijn een tussenproduct om de regio’s te voorzien van data (vooral de trends zijn belangrijk want data loopt altijd achter). Als we kijken naar de regioprofielen dan zien we dat in heel Nederland de krapte enorm is en steeds verder toeneemt.

Om in de regio goed te kunnen anticiperen op vraag en aanbod is het goed om te weten naar welke beroepen er meer vraag is en wat de instroom is. Beleid speelt hier ook een belangrijke rol in. Nederland wil koploper blijven op het gebied van digitalisering en investeert in een digitale economie, met een berekening dat we 1 miljoen ICT professionals nodig hebben.

Netwerkkaart
Het is essentieel dat de regio’s goed op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen en daar vervullen wij als HCA ICT ook een rol in. In elke regio is er een regiovertegenwoordiger te vinden waar wij nauw contact mee hebben. In het gehele land worden er activiteiten ondernomen om dit doel te realiseren. Op de Netwerkkaart die wij hebben ontwikkeld, wordt een overzicht geboden van welke ICT activiteiten er gebeuren in de verschillende regio’s van Nederland.

Nieuws

Tweede Kamer dreigt digitale geletterdheid alsnog weg te bezuinigen

30 mei 2023
Vandaag (30 mei) stemt de Tweede Kamer over twee moties die oproepen om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen. Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geb...
Lees meer

HCA ICT ondertekent intentieverklaring Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’

12 mei 2023
Met de ondertekening van een intentieverklaring voor het Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’ een eerste stap gezet om de ICT arbeidsmarkt voor mensen met een visuele beperking beter toegankelijk te ...
Lees meer

HZ, Scalda en Zeeuwse bedrijven gaan samen het tekort aan ict'ers te lijf

13 april 2023
Onderwijsinstellingen HZ en Scalda gaan samen met het Zeeuwse bedrijfsleven meer ict'ers opleiden. Ze krijgen daarvoor een subsidie van ruim 70.000 euro van de provincie Zeeland. Zeker veertien bedrijven doen mee aan het project....
Lees meer