2 min

Primeur: Eerste kennis- en innovatieagenda digitalisering gepresenteerd

Voor het eerst heeft Nederland een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor Digitalisering. Het gaat om een kader voor de investeringen rondom ICT-onderzoek en innovatie voor de komende vier jaar. De KIA Digitalisering is onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027, dat vandaag door minister Mickey Adriaansens (EZK) tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam met meer dan dertig partners is bekrachtigd.

De Nederlandse overheid werkt voor het missiegedreven innovatiebeleid met KIA’s (Kennis- en Innovatieagenda’s) om de nationale inspanningen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te coördineren en te sturen. Digitalisering is een transitieproces dat niet zonder de ontwikkeling van nieuwe digitale- en informatietechnologie kan. Bij digitalisering worden bestaande en nieuw opkomende, sterk innovatieve, digitale- en informatietechnologieën ingezet. De KIA Digitalisering biedt een kader en handvaten voor toekomstig ICT-onderzoek en -innovatie, en daarmee uiteindelijk ook oplossingen voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Kennis en innovatie vormen het fundament van de KIA Digitalisering maar worden nadrukkelijk ondersteund door activiteiten op het gebied van human capital, valorisatie en marktcreatie, en internationalisering.

In de KIA Digitalisering wordt onderscheid gemaakt tussen drie luiken op het gebied van ‘Digital and Information Technologies’ (DIT’s): innoveren met DIT’s (ten behoeve van andere missies), reflectie op DIT’s (zorgen voor verantwoorde ontwikkeling en toepassing van DIT’s) en innoveren in DIT’s (fundamentele kennisontwikkeling). Human capital is een randvoorwaarde voor de verdere digitalisering van Nederland. Mensen met de juiste digitale vaardigheden zijn nodig om deze transitie mogelijk te maken en daarin mee te kunnen gaan. Deze vaardigheden zijn randvoorwaardelijk om DIT’s te kunnen onderzoeken, hierop te reflecteren en ontwikkelen en daarmee belangrijk voor de innovatiecapaciteit van Nederland op het gebied van digitalisering.

De Human Capital Agenda ICT (HCA ICT) is dan ook een belangrijk aandachtsgebied voor Topsector ICT alsmede binnen de KIA Digitalisering. De KIA Digitalisering steunt de activiteiten die binnen de HCA ICT worden ontplooid en verbindt initiatieven.

Meer informatie over de KIA Digitalisering staat op de speciale website van Topsector ICT.

Links en downloads