Ga naar inhoud

Onderzoek TechMeUp wijst uit: omscholen naar IT loont


Nederland staat te springen om meer IT-ers en techtalent. TechMeUp biedt mensen die zich wel willen omscholen, maar daar zelf de middelen niet voor hebben de kans om hun ambities mogelijk te maken. TechMeUp heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan onder 171 IT-omscholers. En wat blijkt: Omscholen naar IT loont!

Resultaten
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat omscholing ervoor zorgt dat mensen onder betere voorwaarden weer aan de slag kunnen, met als gevolg een meer diverse tech scene!

  • Omscholers zijn binnen 3 maanden aan het werk in IT/tech, met een aanzienlijk hoger salaris (vóór omscholing €1375; ná omscholing €2901)
  • Van alle studenten die een baan in tech vonden verdienden afgestudeerden met data-specialisatie het meest, namelijk € 3292.
  • Zonder financiële steun gaat 76,5% van de respondenten voorlopig geen tech-opleiding volgen.

Voor meer resultaten, download het onderzoeksrapport!

Diversiteit in de sector
"We zijn er trots op dat we dit initiatief bij de start in 2020 hebben kunnen ondersteunen. TechMeUp draagt namelijk niet alleen bij aan meer mensen in tech, maar ook aan meer diversiteit in de sector, iets dat we bij SIDN fonds van harte onderschrijven.” Mieke Van Heesewijk, programmamanager SIDN fonds.