Ga naar inhoud

NWO investeert 25 miljoen euro in AI-programma ROBUST

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert de komende tien jaar maar liefst 25 miljoen euro in ROBUST, een onderzoeksprogramma naar betrouwbare artificiële intelligentie in Nederland. De extra investering van 25 miljoen euro is het resultaat van een NWO-call geïnitieerd door de Nederlandse AI Coalitie en heeft betrekking op het betrouwbaar en transparant maken van de werking van AI.

Met het nieuwe NWO-impuls wil het programma het Nederlandse AI-ecosysteem verder versterken. Door kunstmatige intelligentie in te zetten wil ROBUST zo duurzame oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals in de logistiek, zorg, media, voeding en energie. Dankzij de fondsen van ROBUST wordt het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat nu uit dertig labs, verrijkt met zeventien nieuwe publiek-private samenwerkingslaboratoria. Doordat de komende jaren veel promotieplaatsen beschikbaar komen, zal ROBUST daarnaast 170 promovendi aantrekken. Dit gebeurt in twee fasen van 85 promovendi.

Maarten de Rijke, hoogleraar Artificial Intelligence & Information Retrieval aan de UvA en programmaleider ROBUST, is blij met de bijdrage vanuit NWO. ‘’De uitdagingen voor het ontwikkelen van robuuste AI zijn enorm. We zetten in op drie aandachtspunten: talentontwikkeling, leren-door-te-doen en gezamenlijke kennisontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen. NWO levert hier nu een zeer belangrijke en grote bijdrage aan, die nodig is om het onderzoek naar het volgende niveau te tillen’’, aldus de Rijke.

Meer hierover lees je op de website van NWO.