Ga naar inhoud

Jelmer Schreuder wordt de nieuwe Human Capital-coördinator

Per 1 september wordt Jelmer Schreuder (NLdigital) de nieuwe Human Capital Coördinator (HCC) van de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT). Jelmer wordt vanuit deze rol verantwoordelijk voor een goede afstemming en samenwerking tussen de HCA ICT, HCA’s van coalities rondom digitale (sleutel)technologieën, het Topteam ICT en de andere Topsectoren gericht op het aanpakken van het enorme tekort aan ICT’ers. Vanuit deze rol neemt Jelmer ook deel aan het overleg van de gezamenlijke HC-coördinatoren van de Topsectoren.

Het doel van de HCA ICT is om in 2030 te zorgen voor 1 miljoen ICT-geschoolden om te kunnen voldoen aan de verwachte vraag van de arbeidsmarkt. Deze ambitie is ook overgenomen in het Actieplan Groene en Digitale Banen en gerelateerd aan de strategie digitale economie. Dit complexe vraagstuk vraagt om strategische samenwerkingen tussen landelijk publieke en private partijen om zo door meer synergie te zorgen voor versnelling en impact van bewezen succesvolle aanpakken. Een belangrijke rol ligt hiervoor bij het landelijke netwerk van publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbinnen dagelijks wordt gewerkt aan het opleiden van voldoende goed geschoolde ICT-professionals. In het Actieplan Groene en Digitale Banen heeft het kabinet aangegeven de coördinatie en regie van de aanpak voor de ICT-tekorten samen met de partners van de HCA ICT vorm te gaan geven.

In zijn nieuwe rol als HCC ICT zal Jelmer nauw samenwerken met Lotte de Bruijn, de ambassadrice van de Human Capital Agenda ICT, die zich inzet voor het agenderen van het tekort aan ICT-professionals op landelijk en regionaal niveau. Dominiek Veen, de programma coördinator van de HCA ICT, is eindverantwoordelijke voor de algehele uitvoering van de HCA ICT, het netwerk van publiek-private samenwerkingen en de aansturing van het team inclusief de HCC.