Ga naar inhoud

House of IT van start gegaan

House of IT: het opleidingsbedrijf van en voor de ICT arbeidsmarkt legt vanaf september de focus op de overzichtelijkheid en professionaliteit van de ICT arbeidsmarkt in de regio’s van Arnhem-Nijmegen en de Liemers. Bedrijven gaan met elkaar de 'Gap' tussen gezochte profielen en aanbod vanuit cv's, competentieprofielen van medewerkers en diploma's van net afgestudeerden duurzaam overbruggen. Door samen te rekruteren, samen eigentijds op te leiden en samen zittende medewerkers te professionaliseren door expertise van collega-bedrijven in te zetten.

Het project House of IT bestaat uit drie pijlers:

  • Rekruteren van medewerkers die passen in de gezochte profielen
  • Nieuwkomers op de arbeidsmarkt ICT en studenten op te leiden
  • Werkende medewerkers verder te professionaliseren


Deze pijlers resulteren in de volgende drie doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen van IT-talenten via modulair opleiden en begeleiden.
  2. Binnen de samenwerking kennis te delen over het regionale aanbod van IT-talenten om een beter overzicht te hebben op het aanbod, de doorstroming en het behoud van IT-talent voor de regio.
  3. Ontwikkelen en realiseren van modulaire leerroutes voor IT-talenten op mbo niveau 4, hbo en/of wo niveau. Met de inzet van de expertise van partners heeft House of IT een programma ontwikkeld, voortkomend uit de vraag vanuit de regionale bedrijven.


Aanvullende informatie

Publicatie van provincie Gelderland op LinkedIn

Publicatie van initiatiefnemer Harald Wiggers op LinkedIn