Ga naar inhoud

Groene Peper 2023 vindt plaats op 22 t/m 26 mei 2023!

De vierde editie van De Groene Peper: hét duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst, vindt plaats op 22 t/m 26 mei 2023, met als centrale thema: Pak jouw rol! Samen naar een duurzame toekomst.

Duurzaamheidsevent
Groene Peper is het enige event op het gebied van duurzaamheid voor het mbo, hbo en wo in Nederland dat het mogelijk maakt om te netwerken, geïnspireerd te worden en/of kennis uit te wisselen met anderen binnen deze onderwijsdoelgroepen om zo te faciliteren om transities te realiseren. De Groene Peper wordt jaarlijks georganiseerd door Het Groene Brein, SURF, Duurzaam MBO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Studenten voor Morgen en de host onderwijsinstelling: in 2023 is dit NHL Stenden.

Thema
Studenten van nu staan te springen om bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsuitdagingen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Maar hoe kunnen ze hun rol pakken? Worden zij wel in de positie gezet waarin zij inhoudelijk en mentaal sterk genoeg zijn om aan een duurzame wereld te werken? Studenten weten goed wat ze willen, maar hoe zorgen ze ervoor dat ze ook gehoord worden? Hoe zorgt het onderwijs ervoor dat ze een omgeving betreden waar ze kunnen leren, ruimte krijgen en in staat worden gesteld om hun rol te pakken? Tijdens De Groene Paper wordt er aandacht besteed aan deze vragen en ligt de focus op de jaarlijkse terugkerende thema’s: digitalisering, voedseltransitie, circulariteit en energietransitie.

Voorstel indienen
Groene Peper 2023 bestaat uit een vierdaags programma, waarvan 3 dagen online en de slotdag in Leeuwarden. Ook jij kunt onderdeel uitmaken van het programma. Om bij te kunnen dragen aan het programma van Groene Peper 2023 kun je tot uiterlijk 7 november een voorstel indienen. Dit kan je doen deze Google Survey in te vullen. Hierin kan je beschrijven wat jouw voorstel is voor een sessie, de namen van de (beoogde) sprekers, de presentatievorm en je voorkeursdata. Je hoort uiterlijk begin december van de programmacommissie of je bent geselecteerd. Mocht je zijn geselecteerd, dan neemt de eventmanager contact met je op.

Vragen
Heb je n.a.v. dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar sarah.herforth@hetgroenebrein.nl.

Meer informatie
Wil je meer weten over Groene Peper? Breng dan een bezoek aan hun website.