Ga naar inhoud

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland

'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Dat is samengevat de nieuwe visie van VNO-NCW, MKB-Nederland. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


Digitalisering

In de agenda komen VNO-NCW en MKB-Nederland met 10 uitgangspunten voor brede welvaart. Deze zijn terug te lezen op de website van VNO-NCW. Het eerste uitgangspunt is van toepassing op digitalisering, namelijk:


‘Wij willen Nederland koploper maken in digitalisering en nieuwe technologieën. Kennis is onze enige grondstof. Innovatie is cruciaal. Private en publieke investeringen in kennis en innovatie gaan naar 3 procent van het bbp. De basis van fundamenteel onderzoek wordt nú versterkt zodat Nederlanders ook over twintig jaar de kennis hebben om voorop te lopen. We zorgen dat Nederland zeer aantrekkelijk is voor toptalent. Sterke ecosystemen zijn de drijvers van innovatie.’

Ook uitgangspunt 9 sluit goed aan bij het opschalingsplan voor regionale initiatieven van de HCA-ICT, waar ook VNO-NCW bij is betrokken.


‘Wij willen substantieel investeren met het oog op de grote transities die voor ons liggen (digitalisering, nieuwe technologieën, duurzaamheid). Wij willen daarom mede vormgeven aan een substantiële privaat-publieke investeringsagenda. Voor de publieke investeringen vinden we het verantwoord hiervoor nieuwe staatsschuld aan te gaan. Op deze manier dragen wij een land zonder milieuschulden over aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien."

Binnen de ICT sector zijn er al diverse publiek-private samenwerkingen actief. Deze zijn allemaal verzameld op de kaart van Katapult.