2 min

Nieuw onderzoek leidt tot meerjarige programmalijn cybersecurity bij HCA ICT

Minister Adriaansens (EZK) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de voortgang van acties naar aanleiding van recent onderzoek naar de Nederlandse cybersecurity arbeidsmarkt. Het onderzoek toont een aanzienlijke toename in de vraag naar cybersecurity-expertise en de multidisciplinaire aard van het cybersecurity-vakgebied. Als reactie op de bevindingen van het onderzoek wordt er een meerjarige eigenstandige cybersecurity programmalijn opgezet binnen HCA ICT, om uitvoering te geven aan de twaalf aanbevelingen uit het onderzoek.

Het onderzoek, uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie (PTvT) en Dialogic, heeft de uitdagingen en kansen op het gebied van opleidingen en banen binnen de cybersecurity-sector in kaart gebracht.

De belangrijkste bevindingen

De vraag naar cybersecurity-expertise is de afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Vacatureanalyses tonen een groei van 8.000 in 2018 naar bijna 19.000 in 2022, zowel voor specialistische cybersecurity-rollen als bredere functies waar cybersecurity een cruciaal onderdeel van is.

De uitdagingen gaan verder dan het aantal beschikbare posities. Cybersecurity is een multidisciplinair vakgebied dat een breed scala aan vaardigheden vereist, waaronder technische kennis, juridische expertise en managementvaardigheden.

Het onderwijs speelt een sleutelrol in het voorbereiden van toekomstige cybersecurity-professionals, maar het huidige aanbod sluit niet altijd naadloos aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Met een divers landschap aan opleidingen en de snel evoluerende aard van de sector is coördinatie essentieel. Dit wordt verder gecompliceerd door de opkomst van AI, die nieuwe eisen stelt aan cybersecurity-professionals.

Aanbevelingen

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn twaalf aanbevelingen geformuleerd:

 • Ontwikkel een gemeenschappelijke taal en begrip van ‘cybersecurity-expertise’.
 • Verbeter de coördinatie tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt.
 • Benut het volledige potentieel van talent.
 • Stimuleer samenwerking tussen regio’s, sectoren en ketens.
 • Vergroot de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van het cybersecurity-beroep.
 • Investeer in bijscholing en professionele ontwikkeling.
 • Faciliteer arbeidsmobiliteit binnen de sector.
 • Verbeter de startpositie van recent afgestudeerden.
 • Stimuleer interesse in cybersecurity-studies en -carrières.
 • Versterk de kaders en materialen voor cybersecurity-onderwijs.
 • Betrek de arbeidsmarkt actiever bij het onderwijs.
 • Maak het docentschap in cybersecurity aantrekkelijker en toegankelijker.

Vervolgstappen

Op basis van het onderzoek worden drie vervolgstappen gezet. Als eerste wordt er een programmalijn cybersecurity opgezet binnen de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT). Deze meerjarige cybersecurity programmalijn wordt uitgevoerd door PTvT en dcypher en zal nauw samenwerken met stakeholders in het cybersecurityveld. Door deze aanpak wordt bestaand beleid benut, versnippering tegengegaan en de krachten gebundeld om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Parallel aan deze actie wordt het inzicht in en overzicht van de cybersecurity arbeidsmarkt vergroot. PTvT en Dialogic hebben relevante informatie en data verzameld, die online wordt ontsloten en bijgehouden in de vorm van netwerkkaarten en dashboards. Dit bevordert een gezamenlijke informatiepositie en maakt gerichtere inzet van activiteiten mogelijk.

Tot slot zal via NWO een subsidiecall worden opgezet om de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheidsorganisaties te stimuleren.

Links en downloads