2 min

National Cyber Summer Event 2024

Gisteren werd in Den Haag tijdens het Cyber Summer Event het onderzoeksrapport onderwijs en arbeidsmarkt cybersecurity gepresenteerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie en Dialogic, toont grote tekorten aan cyber-professionals in Nederland. Het cyber veld is breed en kent veel expertises waar meer mensen in geschoold zullen moeten worden om de tekorten op te lossen. Het evenement werd georganiseerd door Dcypher in samenwerking met ACademic Cyber Security Society (ACCSS) en Cyberveilig Nederland en draaide om de rol van onderwijs en goed geschoold personeel op het gebied van cybersecurity.

Tijdens de presentatie van het onderzoek werd duidelijk dat technische kennis over cyber belangrijk is, maar het is meer dan dat. Gezien vrijwel alle bedrijven en organisaties digitale instrumenten gebruiken, zijn binnen al deze bedrijven vaardigheden rondom cyber nodig. Cybersecurity is een veld waar zich constant veranderingen en ontwikkelingen voordoen. Om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en ontwikkelingen is samenwerking belangrijk. Voor deze samenwerking zullen partijen een gemeenschappelijke taal moeten gebruiken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benadrukte het belang van samenwerking tussen onderwijs en bedrijven om de aansluiting te versterken en beter in te spelen op de behoeften vanuit de praktijk.

Participatie vanuit het publiek was belangrijk tijdens het evenement. Het publiek benadrukte de volgende strategieën:

  • Veranderende percepties: we moeten laten zien dat cybersecurity een toegankelijk en divers vakgebied is, dat aantrekkelijk is voor een breder publiek dat verder gaat dan alleen technisch onderlegde mensen.
  • Financiële barrières verlagen: het betaalbaarder maken van omscholing kan de toegang tot cybersecurity educatie verbreden.
  • Inspirerende docenten: het is van belang om professionals aan te moedigen onderwijsrollen op het gebied van cybersecurity op zich te nemen.
  • Jongeren betrekken: onder meer het gebruik van interactieve games om jongeren kennis te laten maken met de principes van cyberbeveiliging kan hen inspireren het voor het vak te kiezen.

Tijdens het evenement waren initiatieven uit het HCA ICT netwerk aanwezig. Zij presenteerden hun inspanningen rondom cybersecurity tijdens een posterpresentatie. Zo kan je bij CODAM in de opleiding leren over cybersecurity en Make It Work heeft een omscholingstraject gericht op cybersecurity. Bij Hacklab kan je kennis en vaardigheden ontwikkelen over cybersecurity en CITA heeft een duaal opleidingsprogramma, met “cybersecurity and cloud”. Deze initiatieven richten zich naast kennis ook op aansluiting met de arbeidsmarkt.

HCA ICT ging in gesprek met verschillende partijen om kennis en ideeën uit te wisselen over het aanvliegen van de tekorten in cybersecurity. De input wordt meegenomen bij het verder uitwerken van de programmalijn cybersecurity.

Gerelateerde artikelen

Links en downloads