1 min

Kabinet presenteert internationale cyberstrategie voor 2023-2028

Nederland streeft naar een open, vrij en veilig cyberdomein, maar de geopolitieke en technologische context is veranderd. De Russische oorlog tegen Oekraïne en de assertiviteit van China hebben invloed op de digitale omgeving. Er zijn fundamentele verschillen in visie, waardoor openheid, vrijheid en veiligheid onder druk staan.

En daarom heeft Nederland voor de periode 2023-2028 drie doelen gesteld:
1) Tegengaan van cyberdreigingen van staten en criminelen
2) Versterken van democratische en mensenrechtelijke principes online
3) Behoud van een wereldwijd verbonden, open, vrij en veilig internet

Bekijk hier de volledige strategie.