1 min

Informaticadocenten nu ook bevoegd voor het vak NLT

Op verzoek van de Vereniging NLT en de Vereniging I&I heeft het Ministerie van OC&W bepaald dat ook docenten met een eerstegraads bevoegdheid informatica het keuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) mogen geven. Dit is een belangrijke stap in het beter kunnen doceren van digitale technologie in het nlt-curriculum. Voorwaarde voor het geven van NLT is dat de informaticadocent onderdeel is van het NLT-team dat het vak gezamenlijk geeft.

Onlangs zijn op 16 februari jl. nieuwe modules Digitale Technologie en daarbij behorende leerlijn binnen NLT gelanceerd. Met het vak NLT en de leerlijn Digitale Technologie kunnen leraren hun leerlingen nog meer inspireren voor IT. Uniek aan de nieuwe module is dat leerlingen ervaren wat je met digitale technologie kán in plaats van hoe die precies werkt. Deze modules zijn ontwikkeld door de Vereniging NLT met steun van Platform Talent voor Technologie, NLdigital, Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, CGI, IBM, Human Capital Agenda ICT, Nederlandse AI Coalitie, WisMon, Stichting Globe, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Technasium, Vakvereniging I&I en het Outreachfonds van de Bètadecanen van de Nederlandse universiteiten.

De gewijzigde regeling voor de bevoegdheid is in de Staatscourant van 2 juni 2023 gepubliceerd.